św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Spotkanie z podróżnikiem, wykład ks. prof. Roszaka o znaczeniu Santiago de Compostela oraz koncert hiszpańskich rytmów w wykonaniu wirtuoza gitary - oto elementy przygotowania do odpustu w oliwskim kościele pw. św. Jakuba.


Należał do grona najbliższych Jezusowi apostołów. Jako jeden z wybranych uczestniczył w niezwykle ważnych wydarzeniach opisanych na kartach Ewangelii. Był świadkiem Jego Przemienieniu na Górze Tabor, a także wskrzeszenia córki Jaira. Jak mówi tradycja po zmartwychwstaniu Chrystusa udał się do Hiszpanii, aby tam głosić Słowo Boże. Kiedy zaś powrócił do Jerozolimy, stał się jej pierwszym biskupem. Ścięty z rozkazu Heroda Agryppy, tuż przed śmiercią nawrócił swego kata, który później również oddał życie za Chrystusa. W VII zaś wieku, po opanowaniu Palestyny przez Arabów, jego relikwie przeniesiono do Santiago de Compostela. Odtąd, za sprawą licznych cudów, do jego grobu zaczęli pielgrzymować wierni z całej Europy.
Mocny kult, jakim cieszył się św. Jakub na kontynencie sprawił, że pod jego wezwaniem powstawały tu także niezliczone świątynie. Jedną z nich jest usytuowany nieopodal katedry oliwskiej kościół, przez mieszkańców Oliwy powszechnie nazywany Jakubkiem. Od XIV wieku stanowił on świątynię parafialną dla zamieszkującej dobra cysterskie ludności. Obecna katedra pełniła bowiem wówczas rolę kościoła klasztornego, a zarazem nekropolii Książąt Pomorskich.
Usytuowany nieco na uboczu kościół bywa często niezauważany przez pielgrzymów i turystów odwiedzających katedrę. Pracujący w parafii katedralnej duszpasterze postanowili jednak to zmienić. - Bardzo zależy nam na tym, żeby w katedralnej parafii ożywić kult św. Jakuba. to właśnie temu celowi służy cykl spotkań przygotowujących wiernych do dobrego przeżycia odpustu, który będziemy przeżywać 25 lipca w naszym filialnym kościele - mówi ks. prał. Janusz Jasiewicz, proboszcz katedry.
Ponieważ kult świętego przez wieki wiązał się z pielgrzymowaniem do jego grobu, a mały, oliwski Jakubek był w ciągu historii dla wielu pielgrzymów kościołem stacyjnym w drodze do Composteli, bądź punktem, z którego wyruszali oni w drogę zwaną Camino - to właśnie idea pielgrzymowania stała się osią proponowanych wiernym minirekolekcji. 


O tym, że Oliwę od Composteli oddziela liczący ponad 4 tys. kilometrów dystans, informują słupki z charakterystycznym znakiem muszli - symbolem pielgrzymów wyruszających na Camino.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Pierwsze ze spotkań odbyło się już w minioną sobotę. Znany gdański podróżnik - Dominik Włoch, mówił wówczas o sensie pielgrzymowania. W sposób szczególny podkreślał rolę zaufania Bogu w podejmowaniu pątniczego trudu. W swoim słowie, mającym charakter osobistego świadectw, wymieniał liczne znaki działania Boga podczas podejmowanych przez niego pielgrzymek. - Nie miałem pieniędzy, nie znałem języka. Zacząłem wyznaczać trasę - mówił o jednej ze swoich wypraw.
Wśród wielu przebytych pieszo dróg, podróżnik przedstawił zgromadzonym kulisy pielgrzymki do Santiago, na którą udał się z czworgiem podopiecznych jednego z gdańskich Domów Dziecka. - Zapytałem ich czy chcą zobaczyć stadion Realu Madryt. Po chwili dodałem, że aby tak się stało, trzeba udać się na pielgrzymkę do Santiago. Zgłosiły się cztery osoby - opowiadał podróżnik.
Camino znacznie różni się od większości pielgrzymek pieszych, w jakich uczestniczą dzisiaj wierni. Pokonywane drogi są zwykle częścią starych szlaków pielgrzymkowych, które niegdyś wiodły do Composteli ze wszystkich krańców Europy. - Na pielgrzymkę do Composteli wyruszyłem wraz z dwoma innymi kapłanami. Szliśmy trasą z Oviedo, zwaną Camino Primitivo. To klasyczna , najbardziej znana trasa pielgrzymkowa. Z kolegami na początku sporo rozmawialiśmy. Później tematy się skończyły. Każdy pozostał sam na sam z Bogiem - opowiada ks. Piotr Belecki.
- Słuchałem w drodze konferencji o Hiobie. Jest taki moment, że Hiob nie rozumiejąc Boga, czyni mu wyrzuty. A Bóg tłumaczy mu wszystko na podstawie praw rządzących w przyrodzie. Kiedy wstałem rano i zobaczyłem mgłę w górach, słońce, chmury płynące po niebie, pomyślałem: "tu nie ma przypadków, tak samo jak w życiu" - dzieli się kapłan.
- W Camino ujęło mnie chociażby to, że wszystko było nieprzewidywalne. Nie tylko przepiękne, zaskakujące, górskie widoki, ale także niewiadoma dotycząca przyszłości. Nie wiesz, co będziesz jadł, nie wiesz, gdzie będziesz spał. Jest taka piosenka jednego z chrześcijańskich zespołów, której słowa są modlitwą, żeby Bóg człowieka "poprowadził dalej, niż nogi mogą go ponieść". Bardzo pasuje do tej sytuacji. Camino to droga to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów. To wyprawa w głąb duszy - zaznacza ks. P. Belecki.
Dodaje, że dzisiaj drogami do Composteli chodzą często młodzi - także niewierzący - którzy chcą doświadczyć smaku przygody. Widok trzech kapłanów odprawiających codzienną Eucharystię wiązał się więc z ich ogromnym zdziwieniem. Życzliwe rozmowy stawały się zaś okazją do nienachalnej ewangelizacji. Zaznacza, że dla współczesnych zarówno postać św. Jakuba, jak i pielgrzymowanie do jego grobu, może stać się drogą do prawdziwego spotkania z Jezusem.
Więcej o historii kościoła św. Jakuba w Oliwie oraz planach duszpasterzy na ożywienie kultu świętego przeczytasz w kolejnym numerze Gościa Gdańskiego.
Przygotowanie i odpust w filialnym kościele św. Jakuba:
14.07, godz. 19.00 - wykład ks. prof. Piotra Roszaka "Santiago de Compostela, czy to tylko droga?". Pieśni jakubowe w wykonaniu chóru UKM w Toruniu.
21.07, godz. 19.00 - Koncert "Hiszpańskie rytmy".
25.07, godz. 18.00 - Msza św. odpustowa.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00