św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Staramy się co roku proponować słuchaczom naprawdę ciekawy i zróżnicowany repertuar. Dbamy też o wysoki poziom artystyczny. Bo Festiwal Organowy w katedrze oliwskiej to wielkie wyzwanie - mówi prof. Roman Perucki, dyrektor artystyczny wydarzenia.
Koncert inauguracyjny 61. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej zgromadził 3 lipca w katedrze oliwskiej tłumy miłośników muzyki poważnej. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali nie tylko wspaniałych interpretacji muzyki organowej w wykonaniu prof. Romana Peruckiego. Podczas koncertu wystąpiła bowiem Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją znakomitego dyrygenta - Igora Lermana. Partie solowe na skrzypcach wykonała Natalia Walewska.
Wśród wykonywanych utworów znalazły się: Preludium i fuga Es dur Jana Sebatiana Bacha, "Lato" z cyklu Cztery pory roku oraz Koncert d-moll na skrzypce, organy, orkiestrę smyczkową i basso continuo Antonia Vivaldiego, "Dank sei dir, Herr" Georga Friedricha Händla, a także Fantazja nt chorału "Halleluja, Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud" Maxa Regera. 


- Dzisiaj wystąpili znakomici artyści. Myślę, że uczestnicy się nie zawiedli. To było dobre rozpoczęcie - ocenia Roman Perucki.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Co sprawia, że podczas odbywających się dwa razy w tygodniu koncertów katedra oliwska jest pełna słuchaczy? - To niewątpliwie przepiękne wnętrze, doskonały instrument i znakomita akustyka. Mówi się, że katedra oliwska to symbol muzyki organowej. Nie wyobrażamy sobie muzyki organowej bez organów oliwskich - odpowiada Roman Perucki.
Profesor zaznacza, że oliwski instrument jest obecnie w doskonałej kondycji. - Po generalnym remoncie wszystko doskonale funkcjonuje. Jeżeli jeszcze człowiek wie, jak tego wszystkiego używać, to właściwie może wszystko. Jeżeli ktokolwiek zagra na tym instrumencie, od tego momentu towarzyszy mu jedno marzenie - zagrać na nim ponownie - mówi z uśmiechem. - Staramy się dorastać do tego, co pozostawiły nam po sobie poprzednie pokolenia - dodaje R. Perucki.
Polska Filharmonia Bałtycka, która jest organizatorem oliwskiego festiwalu, przygotowuje w okresie letnim wiele cyklicznych koncertów. Szczegółowy program wakacyjnych wydarzeń muzycznych organizowanych przez PFB można znaleźć TUTAJ.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00