św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Policjanci, jak zwykle maja swoje stanowisko na Targach Zbrojeniowych. Pokazujemy tutaj różne ciekawe aspekty naszej pracy, ale także zachęcamy do wstąpienia do policji - mówi nadkom. Maciej Stęplewski z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.
Na Targach Zbrojeniowych, które właśnie zakończyły się w Gdańsku, swoje stoiska miały wszystkie niemal działające na Wybrzeżu służby mundurowe. Co takiego proponowali zwiedzającym?
- Pokazujemy zwiedzającym, na czym polega nasza praca. Mamy tu także ulotki, które można przekazać myślącym o pracy w policji. A dla nas jest to także okazja do spotkań z innymi służbami - stwierdza nadkom. Stęplewski.
Sporym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko przygotowane przez 7 Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Zwiedzający mogli zapoznać się z warunkami i charakterem służby w OT, wziąć do ręki nowoczesny karabinek MSBS "Grot" z optyką termowizyjną, ale także zapoznać się z tradycjami Armii Krajowej, do której w swoim etosie nawiązuje formacja. 


- Zależy nam, żeby nasi ochotnicy rozpoczęli szkolenie jak najszybciej - stwierdza kmdr ppor. nawig. Dariusz Demski.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


- Nasza Brygada jest obecnie w etapie tworzenia. Powstaje właśnie 71 batalion w Malborku. We wrześniu rozpoczniemy pierwsze 16-dniowe szkolenie. Dlatego korzystamy z każdej nadarzającej się okazji, aby przedstawić naszą ofertę wszystkim mieszkańcom Pomorza, którzy zainteresowani są terytorialną służbą wojskową - wyjaśnia kmdr ppor. nawig. Dariusz Demski, oficer prasowy 7. BOT.
- W następnej kolejności powstanie batalion w Słupsku. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Słupska nie mogą już teraz rozpoczynać służby w Malborku. Z chwilą, kiedy otworzymy batalion w Słupsku, mieszkańcy tego miasta i okolic, przeniosą się do batalionu powstałego na ich terenie. Będą mieli jednak już ciągłość służby od momentu stawienia się w Malborku - podkreśla D. Demski.
- Wysługa jest tutaj bardzo ważna, bo etap szkolenia każdego żołnierza podzielony jest na bloki. Pierwszy rok to szkolenie podstawowe, drugi to szkolenie specjalistyczne. Trzeci poświęcony jest zgrywaniu całego pododdziału. Im szybciej więc chętni zaczną się szkolić, tym szybciej osiągną gotowość do działania - dodaje.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00