św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ten piknik to rekolekcje wypełnione katechezą, a także spotkania z Bogiem oraz drugim człowiekiem - mówi ks. kan. Czesław Las, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Żukowo.
Trwa 13. Piknik Osób Niepełnosprawnych w Żukowie. We wtorek 26 czerwca bp Wiesław Szlachetka przewodniczył Mszy św. w kościele Miłosierdzia Bożego, na którą licznie przybyli uczestnicy pikniku, parafianie oraz przedstawiciele szkolnych i parafialnych kół Caritas. Muzyczną oprawę liturgii zapewnił pochodzący z Żukowa zespół Agape, który wielokrotnie zdobywał laury na diecezjalnym Festiwalu Piosenki Religijnej w Jastarni.
W homilii biskup podkreślił, że każde ludzkie serce pragnie być szczęśliwe. - Przekonujemy się jednak, że tu, w wymiarze ziemskiego życia, nie potrafimy w pełni zaspokoić tego pragnienia, gdy nie ma z nami Jezusa. On pokazał nam, czym jest miłość. Umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas swoje życie i wiedzie nas drogą ku zbawieniu. Starajmy się naśladować Chrystusa, który swoim życiem pokazał nam jak czynić dobro - zaapelował kaznodzieja.
- W tej Jezusowej drodze wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Chrystus zaprasza każdego z nas, byśmy czynili miłosierdzie. Słabsi potrzebują silnych, którzy służą im pomocą. Silni potrzebują słabszych, by mieli okazję pomagać i w ten sposób miłosierdzie świadczyć - wyjaśniał.


 


Pomysł organizowania pikniku dla niepełnosprawnych zrodził się przed laty, kiedy w Żukowie prężnie działał z niepełnosprawnymi ks. Andrzej Buja. Od tego czasu inicjatywa nieustannie się rozwija.


Justyna Liptak /Foto GośćBiskup zwrócił się również do wolontariuszy. - Dziękuję za wasze wrażliwe serca, za wasze pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą nie tylko własne potrzeby, ale potrzeby innych oraz za wasze uszy, które słyszą wołanie o pomoc nawet to niewypowiedziane - zakończył.
- Te wszystkie nasze wózki, nasze kule będzie można zostawić przed bramą Bożego Królestwa. Dopiero wówczas będziemy cieszyć się pełnią życia. Takiego życia, którego dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić - dodał hierarcha.
Biskup zwrócił uwagę na szczególną moc modlitwy osób cierpiących. - Tych, którzy są na wózkach inwalidzkich, proszę o pomoc, o waszą modlitwę. Ona ma szczególną wartość. To także dzieło miłosierdzia. Każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby okazywać pomoc innym. Każdy dobry czyn przymnaża radości zarówno pomagającemu jak i osobie, której pomagamy. Jest to radość wymagająca, ale dzięki niej świat staje się piękniejszy. To taki promyk nieba, którym może się stawać każdy z nas - zakończył.
Po Eucharystii uczestnicy pikniku, a także parafianie mogli posłuchać Haliny Frąckowiak, która zaprezentowała swoje najbardziej znane przeboje.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00