św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Wielu z nas ten odpust pragnie ofiarować za tych, którzy zginęli na morzu służąc swoją pracą bliźnim - mówi bp Wiesław Szlachetka.
Jak co roku, w dniu odpustu ku czci śś. Piotra i Pawła odświętnie przyozdobione symbolami kaszubskimi i religijnymi kutry rybackie wypłynęły z portów Półwyspu Helskiego na wody Zatoki Puckiej.
Na skraju tzw. Głębinki doszło do spotkania jednostek. Bp W. Szlachetka, płynący na jednym z kutrów, przewodniczył nabożeństwu w intencji rybaków. Następnie łodzie, witane przez setki mieszkańców Pucka, przybyły do portu. Tam, przy polowym ołtarzu, u stóp puckiej fary, biskup przewodniczył uroczystej Eucharystii.
Kaznodzieja podkreślił, że musimy gorliwie szukać odpowiedzi na pytanie: "za kogo mnie uważacie?”, które zadaje nam Jezus, gdyż żyjemy w czasach wielkiego duchowego zamieszania.
- Wyrazem tego jest nie tylko trzecia wojna światowa, która jak mówi papież Franciszek toczy się w kawałkach. Ta wojna wywoływana przez ekonomiczne interesy bogatych krajów i podsycana przez krzewicieli najróżniejszych ideologii niesie śmierć, generuje falę uchodźców oraz zniszczenia. Na naszym kontynencie, coraz częściej do głosu dochodzą ideolodzy, politycy, wymyślający przepisy, których celem jest dyskredytowanie chrześcijaństwa i jego wartości, z których Europa wyrosła - mówi.
- W Gdańsku grupa radnych za wszelką cenę usiłuje zmienić miasto Solidarności, na tzw. miasto tęczowe, usilnie wprowadzając ideologię gender, którą papież Franciszek nazwał "kolonizacją sumień". Trzeba zaznaczyć, że biblijny symbol tęczy, znak przymierza Boga z ludźmi, został przez tę ideologię przewrotnie przywłaszczony i zniekształcony dla promowania zepsucia i rozwiązłości - wyjaśnia.
- Obecnie, coraz więcej ludzi doświadcza nękania dyktaturą tzw. politycznej poprawności. Polega ona na tym, by dobra i zła nie nazywać po imieniu - by zamazywać prawdę. Celem tej nowomowy jest, chęć przypodobania się wszystkim. Ale czy takiego człowieka można nazwać wiarygodnym? Bo jaki jest jego moralny kręgosłup? Skoro zamazuje granice między tym co dobre, a tym co złe, co uczciwe, a nieuczciwością, tym co normalne, a tym co nienormalne - pyta biskup.


 


W odpustowych uroczystościach wzięły udział setki osób


Justyna Liptak /Foto Gość- Obecnie również, wiele osób szczyci się tym, czego winni się wstydzić. Dlatego, będąc uczniami Jezusa, nie możemy milczeć wobec narastającej fali bezbożności i przewrotności. Musimy nieustannie wypowiadać dezaprobatę wobec zła, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby bronić wartości prawdy, dobra i piękna. Trzeba coraz lepiej poznawać Ewangelię, aby dawać wyrazistość świadectwu wiary. Bo świat potrzebuje owoców Bożego słowa - tłumaczy kaznodzieja.
Biskup zaapelował, by nie ustawać w czynieniu dobra. - Takie dobro nadaje sens naszemu życiu, zwycięża zło, podnosi na duchu, rodzi pokój, radość, już teraz przyczynia się do budowania królestwa Bożego na ziemi. A skoro na ziemi, to także w naszej ojczyźnie, bo ojczyzna to nasz wspólny dom - podkreśla.
- Dzisiaj publicznie wypowiadamy naszą wdzięczność Bogu za dar zbawienia ofiarowany nam przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy też za niepodległość naszej ojczyzny i za tych, którzy za jej wolność oddali swoje życie. Dzielmy się radością Ewangelii, którą staramy się przenosić do naszego codziennego życia. Niech w tym świadectwie wspierają nas apostołowie, święci Piotr i Paweł - zakończył.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00