św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Bardzo dziękuję kapitule nagrody i gratuluję, że mieliście tyle odwagi, że mnie wybraliście - mówił w podziękowaniach abp Sławoj Leszek Głódź.
Abp Sławoj Leszek Głódź został uhonorowany wyróżnieniem "Człowiek Pojednania i Pokoju 2018". Uroczystość odbyła się 16 czerwca w hali sportowo-widowiskowej parafialnego oratorium w Łęgowie.
Statuetkę wykonaną według projektu prof. Wawrzyńca Sampa wręczyli laureatowi przedstawiciele Kapituły Wyróżnienia: prof. Grażyna Świątecka, Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależniej Gminy Wyznania Mojżeszowego oraz w zastępstwie prof. Selima Chazbijewicza, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie - jego syn Olgierd, który jest imamem gminy muzułmańskiej.
W uroczystości uczestniczył bp Edward Janiak, ordynariusz kaliski, który przez parafialną scholę odznaczony został Medalem Świętej Oliwy z Anagni. Wygłosił on także laudację laureata.
- Abp Sławoj Leszek Głódź rósł w atmosferze szacunku, był wychowywany w duchu umiłowania ojczyzny oraz głębokiej wiary i przywiązania do kościoła katolickiego. Tymi cechami wyniesionymi z rodzinnego domu dzisiejszy laureat wyróżnia się nieustannie. To one kształtowały jego życie i postępowanie, są obecne w jego pasterskim posługiwaniu - mówił bp Janiak. 


Metropolita ukazuje zgromadzonym dokument potwierdzający przyznanie Wyróżnienia.

Ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


- Zawsze stawał i staje po stronie prawdy. Tej Bożej i tej, która wynika z historii Polski i Polaków. Wiara i umiłowanie ojczyzny wszczepione mocno w jego serce wyznaczały zawsze program działania. Ta jednoznaczność słów i czynów w służbie Bogu, Kościołowi i ojczyźnie nie wszystkim się podoba. Wielokrotnie ściągała na jego osobę ataki wrogich sił, walczących z chrześcijańskim charakterem Polski i Europy. Także dziś jesteśmy świadkami tego, kiedy kolejne uderzenia w osobę gdańskiego arcypasterza, poprzez medialne manipulacje są próbą burzenia autorytetu i zamazania pięknego życiorysu kapłana i biskupa, który niezmiennie głosi prawdę Ewangelii i walczy o dobre imię Polski - podkreślał hierarcha.
- Jego nauczanie obecne jest w różnych miejscach naszej ojczyzny, poza granicami. Wielokrotnie nawiązuje do potrzeby budowaniu mostów między ludźmi i narodami. Dzisiaj otrzymuje wyróżnienie "Człowiek Pojednania i Pokoju 2018" . To docenienie nieprzemijających osiągnięć na rzecz budowania przestrzeni porozumienia, przebaczenia, szacunku, zdrowej pamięci i pokoju. Z całego serca gratuluję ks. arcybiskupowi - powiedział bp Janiak.
Po laudacji na scenie nastąpił koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Capella Gedanensis, podczas którego zabrzmiały zarówno utwory wielkich kompozytorów, pieśni patriotyczne, jak i znane szlagiery muzyki filmowej.
W podziękowaniach metropolita mówił swoich doświadczeniach zebranych podczas pasterskiego posługiwania. W wypowiedzi abp. Sławoja Leszka Głódzia nie zabrakło także wątków bardzo osobistych, wśród których znalazł się opis pierwszego spotkania z bp. Janiakiem, kiedy ów pracował jeszcze jako wikariusz w Świdnicy.
- Dziękuję za słowo laudacji bp Janiakowi, za to, że wspomniał mój dom rodzinny i moją mamę - mówił metropolita. 


W Domu Pojednania odsłonięto portret metropolity.

Ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Na zakończenie uroczystości zgromadzeni udali się do Domu Pojednania, gdzie odsłonięto olejny portret laureata. Następnie odsłonięto granitową płytę z nazwiskiem metropolity na Drodze Pojednania.
- Wszystko, co wielkie zaczyna się od modlitwy. Głęboko w to wierzę. Dlatego w sanktuarium pojednania modlimy się w wielu sprawach ufając, że mała kropelka drąży skałę. Dzisiejsza uroczystość byłą tego wyrazem. Ufam, że przyszłością świata jest pojednanie, które zaczyna się w naszych sercach - spointował przebieg uroczystości ks. prał. Grzegorz Rafiński, proboszcz parafii św. Mikołaja w Łęgowie.
Nagroda "Człowiek Pojednania i Pokoju" przyznawana jest od 2013 roku. Do tej pory otrzymali ją: Adam Daniel Rotfeld(2013), Johannes Goedeke(2013), Chiara Anguissola d’Altoè i Giuseppe Petochi(2014), Jerzy Buzek(2015), Krzysztof Zanussi(2016) oraz Jakub Błaszczykowski(2017).


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00