św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Stawajcie się otwartą księgą Ewangelii dla innych. Starajcie się nadal zgłębiać Pismo Święte i poszerzać swoją wiedzę, bo głosząc słowo Boże, głosimy samego Chrystusa - mówi bp Wiesław Szlachetka.
W sobotę 16 czerwca w czasie Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w funkcję wprowadzeni zostali nowi lektorzy z różnych zakątków archidiecezji gdańskiej.
Uroczystej liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka.
- Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, inne padły na miejsca skaliste, jeszcze inne między ciernie, aż w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały - mówi biskup.
- Tym ziarnem jest Boże słowo, ta różnorodność miejsc, na które ono pada wskazuje, że jest adresowane do wszystkich ludzi. Bo Jezus pragnie, aby nikt nie zginął, ale każdy miał życie wieczne. Ta ziemia, na które pada ziarno jest obrazem ludzkich serc, które w Biblii są symbolem duchowego wnętrza - kontynuuje kaznodzieja.  
- To dzięki duszy, która jest w nas, zyskujemy indywidualną tożsamość, odrębność, możemy używać rozumu, wypowiadać się i podejmować wolne decyzje. Jezusowi zależy na tym, aby w naszych myślach, czynach i słowach były obecne owoce Bożego słowa, którymi są prawda, miłość, miłosierdzie, piękno, życzliwość, uprzejmość, a więc dobro, którego tak bardzo potrzebuje świat i potrzebuje nasze życie - tłumaczy.
- Głos Boga usłyszymy w naszym sumieniu, gdzie zachęca nas, by czynić dobro i przestrzega przed złem. Ale ten Boży głos może zostać zagłuszony albo zniekształcony. Wtedy z pomocą przychodzi nam Pismo Święte, gdzie słowo Boga zostało zapisane w słowie ludzkim, abyśmy mogli je zrozumieć i wypełniać - podkreśla.
- Promocja urzędu lektorskiego to misja od samego Kościoła. W myśl, której będziecie mogli odczytywać Boże słowo publicznie, a to równoznaczne jest z jego głoszeniem. Będziecie, więc głosicielami Bożego słowa - tłumaczy.
Biskup zwracając się do przyszłych lektorów zachęcił ich, by przed odczytaniem słowa Bożego, najpierw to słowo sami przemyśleli i przenieśli do swojego życia. - Życzę wam również, aby udział w tej misji przynosił wam dużo radości oraz by ta posługa przynosiła wiele zbawiennych owoców, zarówno w waszym życiu jak i wszystkich, którzy będą was słuchać - zakończył.
Jednym z nowych lektorów naszej archidiecezji został Jakub. Pochodzi z Pruszcza Gdańskiego, gdzie od 10 lat udziela się w Liturgicznej Służbie Ołtarza. - Kiedy dowiedziałem się o kursie na lektora od razu się zgłosiłem. To bardzo ważna i odpowiedzialna posługa. Będę się starał sumienie ją wypełniać, by słowo Boże trafiło do jak największej ilości ludzi - mówi nowy lektor.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00