św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jeżeli choć jedną sceną doprowadziliśmy was do refleksji, to nasz przyjazd tutaj miał sens - mówił po spektaklu Izabela Wolska-Zimny.
Opowieść o duchowych zmaganiach, jakich doświadcza człowiek w ciągu swojego życia wystawił wieczorem 15 czerwca w gdyńskiej parafii św. Andrzeja Boboli teatr St. Lawrence z Luzina. Żywiołowe pantomimy, którym towarzyszyła muzyka oraz teologiczny komentarz, przedstawiały różne aspekty walki duchowej.
Prezentowane sceny miały sprowokować widzów do odważnego stawiania pytań o sens i cel ludzkiego życia. Dawały także możliwość do uświadomienia prawdy o istnieniu i działaniu zła osobowego oraz o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem, które dokonało się na drzewie krzyża.
- Bardzo serdecznie dziękuję za ten występ. Życzę wam wielu sukcesów. Będziecie niedługo grali wasze spektakle w wersji anglojęzycznej - mówił do aktorów ks. prał. Sławomir Decowski, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli. Zachęcał także parafian do ofiarności w związku z planowanym wyjazdem teatru na występy w Hongkongu.
Występ był także okazją do świętowania. - W tym roku mija 30 lat od rozpoczęcia mojej pracy teatralnej z młodzieżą. Zaczynałam od jasełek, później było misterium Męki Pańskiej. Następnie zajęłam się występami zespołów szkolnych. Od czterech lat pracuję z młodzieżą z Luzina. Nawet wówczas, gdy mieszkałam w Anglii miałam tam swój teatr złożony z Polaków, Anglików, Hindusów, Chińczyków i Filipińczyków - dzieli się Izabela Wolska-Zimny, kierownik artystyczny zespołu.
Jakie są jej plany na przyszłość? - Zapewniam, że mam jeszcze wiele pomysłów - mówi z uśmiechem.
Niestety planowany przez teatr St. Lawrence wyjazd do Hongkongu wciąż stoi pod znakiem zapytania. W ciągu minionego roku na wyjazd zebrali 120 tys. złotych. Niedawno pisaliśmy, że brakuje im 26 tysięcy. W minionym tygodniu zespołowi udało się zdobyć kolejne środki. Jeżeli jednak w najbliższych dniach zbiorą brakujących 11 tysięcy wyjazd może zostać odwołany.
O tym jak można pomóc zespołowi można dowiedzieć ze strony facebookowej: https://web.facebook.com/St.LawrenceZespol/


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00