św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Nałożenie rąk biskupa - następcy apostołów - daje diakonom Ducha Świętego i możliwość doświadczenia Jego działania w nich samych i we wspólnocie Kościoła - mówi ks. dr kan. Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD.
Biskup Wiesław Szlachetka udzieli święceń diakonatu klerykom piątego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego w sobotę 16 czerwca.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Gdańsku-Oruni (ul. Krzemowa 3).
- Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Ustanowiono go z potrzeby pierwotnego Kościoła, dla pomocy apostołom. Chodziło o pomoc w konkretnych działaniach. Podstawowym zadaniem diakonów jest więc służba - tłumaczy ks. J. Uchwat.
Jak podkreśla ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego, w posłudze diakonów najważniejszym zadaniem jest głoszenie słowa. Posługują oni poprzez głoszenie kazań i katechez, prowadzą nabożeństwa i publiczne modlitwy Kościoła. Mogą także chrzcić, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.
- Dla formujących się w seminarium kleryków czas diakonatu w większości przypadków trwa rok. Ten czas jest dla nich bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. Daje to im realne doświadczenie kościoła hierarchicznego, służby w tym Kościele oraz przygotowuje do służby i życia w kapłaństwie - dodaje ksiądz Uchwat.
Zachęcamy do wspierania modlitwą przyszłych diakonów.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00