św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W czwartek 24 maja w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie odbyło się spotkanie z kmdr. ppor. nawig. Dariuszem Demskim, oficerem prasowym 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Spotkanie miało charakter informacyjny, dotyczący Wojsk Obrony Terytorialnej, a wzięli w nim udział członkowie Bractwa św. Pawła.
- Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych - mówi oficer prasowy 7. BOT.
D. Demski tłumaczył, że w czasie wojny WOT będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. - W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych, m.in. wichur, pożarów, a także powodzi - mówi D. Demski.
Oficer prasowy 7. BOT podkreśla, że WOT jest nawiązaniem do najlepszych polskich tradycji niepodległościowych. - System wartości WOT budowany jest na tradycji Armii Krajowej i powojennych antykomunistycznych organizacjach niepodległościowych. Do zadań priorytetowych WOT zaliczamy przygotowanie sił i środków do realizacji zadań wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych - dodaje oficer prasowy 7. BOT.
Służbę w WOT może podjąć każdy obywatel Polski z orzeczoną zdolnością do pełnienia służby wojskowej. Należy również być osobą pełnoletnią, być zdrowym fizycznie i psychicznie. Warunkiem niezbędnym jest także niekaralność za przestępstwa umyślne oraz brak przydziału do czynnej służby w innym rodzaju służby wojskowej czy zastępczej. Szeregi WOT zasilić mogą zarówno osoby młode, jak i starsze. Granica wieku dla kandydatów do korpusu szeregowych wynosi 55 lat, dla przyszłych podoficerów i oficerów to 63 lata.
- Obecnie jesteśmy na etapie formowania 71. Batalionu Piechoty Lekkiej w Malborku. Czekamy na ochotników, którzy chcieliby rozpocząć służbę. W kolejnych etapach uformowane zostaną bataliony kościerski i słupski - mówi D. Demski.
Liczba żołnierzy 7. BOT ma liczyć prawie tysiąc osób. Dowództwo mieści się w dawnych koszarach wojskowych w Gdańsku-Wrzeszczu. - Nasze motto brzmi: "Zawsze gotowi, zawsze blisko", ponieważ terytorialność to dla nas gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów - dodaje oficer prasowy 7. BOT.
Do końca 2019 r. zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 tys., a ich służba będzie trwała od roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00