św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdyni odbył się wyjątkowy koncert charytatywny.
W wypełnionym po brzegi gdyńskim klubie Atlantic 22 maja odbył się wyjątkowy koncert charytatywny. Specjalnie dla seniorów zaśpiewał Damian Holecki, znany z przebojów "Czerwone Róże" i "Rodzinny Dom".
Głównym celem koncertu było wsparcie Fundacji Adaptacja, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby starsze. - Dzisiejsze wydarzenie to święto seniorów, którzy mimo różnego rodzaju schorzeń i ograniczeń postanowili przyjść na koncert, by się zintegrować, wspólnie bawić, porozmawiać i wzajemnie wspierać - mówi Kordian Kulaszewicz, prezes fundacji. - Planujemy organizować podobne koncerty raz w miesiącu - dodaje.
Wśród gości specjalnych wydarzenia znalazła się m.in. Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, poseł na Sejm RP. - Polskie społeczeństwo starzeje się i jest to fakt powszechnie znany. Według prognoz, do 2050 roku ponad 40 proc. Polaków będzie w wieku powyżej 60. roku życia. Obecnie w naszym kraju żyje blisko 9 milionów seniorów i będzie ich przybywać. To wyzwanie, przed którym stoimy - mówiła.
- Przez wieloletnie zaniedbania mamy duże zaległości w obszarach dotyczących seniorów, dlatego intensyfikacja podejmowanych dziś działań jest po prostu niezbędna. Obecnie likwidujemy bariery architektoniczne i urbanistyczne, niedostosowany transport czy zagrożenia bezpieczeństwa, które wpływają ograniczająco. Działania te sprawiają, że większa grupa seniorów może być wciąż aktywna. A aktywny senior to senior zdrowy i szczęśliwy - dodała.
- Niestety ciągle pokutuje przekonanie, że starszy człowiek to obciążenie. Zapominamy, że wiedza i doświadczenie seniorów to potencjał, z którego jako społeczeństwo powinniśmy korzystać. Dlatego rozmawiamy o polityce senioralnej, słuchamy naszych seniorów, bo tylko rozmowy i wymiana doświadczeń mogą sprawić, że uda się wypracować takie rozwiązania, które trafnie i efektywnie będą zaspokajały ich potrzeby - podsumowała M. Zwiercan.
Fundacja Adaptacja na co dzień zajmuje się tworzeniem oraz prowadzeniem Dziennego Punktu Opieki nad niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku. - Skupiamy się  na pomocy seniorom wymagającym nieustannej troski, cierpiącym z powodu powikłań chorób wieku podeszłego, m.in. demencji, otępienia, schizofrenii lub coraz powszechniejszego we współczesnym społeczeństwie Alzheimera - wyjaśniał K. Kulaszewicz.
- Prowadzimy również prężnie działający Klub Seniora, w którym odbywają się zajęcia aktywizujące, gimnastyczne, rozrywkowe i międzypokoleniowe - dodała.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00