św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Kapłan Chrystusowy musi być wobec świata strażnikiem i obrońcą godności ludzkiej - mówił podczas święceń prezbiteratu abp Sławoj Leszek Głódź.
Uroczystość święceń kapłańskich zgromadziła w sobotnie przedpołudnie 19 maja w katedrze oliwskiej tłumy wiernych archidiecezji gdańskiej.
We Mszy św., podczas której abp Sławoj Leszek Głódź wyświęcił siedmiu nowych kapłanów, uczestniczyły rodziny i przyjaciele przyjmujących święcenia, członkowie wspólnot parafialnych oraz społeczność GSD.
Wraz z metropolitą Eucharystię koncelebrowali bp Wiesław Szlachetka, bp Zbigniew Zieliński oraz licznie zgromadzeni kapłani.
- Musicie być gotowi, że świat będzie was prześladował. Będzie to czynił, bo nie zna Boga i znać Go nie chce - mówił w homilii arcybiskup. - Macie być na to gotowi, dlatego każdego dnia w waszym kapłańskim życiu proście Ducha Świętego o łaskę męstwa - przypominał.
- Kapłan jest in aeternum ze wszystkimi konsekwencjami, które się z tym wiążą i ogromem zobowiązań, które na was będą spoczywały wobec Chrystusa, wobec Kościoła naszej Matki, wobec całego Ludu Bożego, do którego Duch Święty was pośle poprzez Kościół - zaznaczył hierarcha.
Abp Sławoj Leszek Głódź powiedział także, że kapłani mają być świadkami i obrońcami transcendentnego wymiaru każdego człowieka, od chwili jego poczęcia, aż do momentu naturalnej śmierci. Wbrew światu, który głosi "ewangelię śmierci".
- Wy macie głosić Ewangelię życia, we wszystkich jego wymiarach, pokazującą, jak wielki jest człowiek, którego chciał Bóg i jak wielka jest chwała Boga wynikająca z tego, że człowiek właśnie żyje tak, jak Bóg od niego oczekuje - mówił.
Na zakończenie homilii metropolita zachęcił przyszłych neoprezbiterów, by stali się ludźmi ośmiu błogosławieństw, ponieważ taki był Chrystus, Bóg Człowiek.
- Stoi przed wami, wielkie zadanie, które może budzić lęk, ale życie ośmioma błogosławieństwami wprowadzi nas wszystkich na drogę świętości - dodał.
Na koniec uroczystości neoprezbiterzy skierowali swoje podziękowania do biskupów, moderatorów, wykładowców oraz rodziców.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00