św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dzisiejsze wydarzenie jest swego rodzaju kazaniem. Chodzi o to, byśmy nie zmarnowali szansy, aby zadać sobie pytanie czy potrafimy w kapłaństwie odkryć dar miłości Pana Boga - mówił do kandydatów do święceń kapłańskich bp Zbigniew Zieliński.
Niecodzienna uroczystość święceń kapłańskich, które przyjęło czterech diakonów z Towarzystwa Ducha Świętego, zgromadziła 18 maja w katedrze oliwskiej wiernych przybyłych z całego świata.
Byli wśród nich mieszkańcy Niemiec, a nawet goście z dalekiej Australii. Towarzystwo Ducha Świętego odwołuje się bowiem do duchowości powstałego w XII wieku Zakonu Kanoników Regularnych Ducha Świętego i jest podjętą po niespełna 200 latach, próbą reaktywacji tego zakonu.
Młodym członkom towarzystwa święceń kapłańskich udzielił bp Zbigniew Zieliński. Wraz z nim Mszę św. celebrowali m.in. ks. inf. Stanisław Zięba, na którego ręce przed laty kandydaci złożyli swoje pierwsze śluby zakonne, oraz ks. Wiesław Wiśniewski, przełożony TDŚ.
- Bazylika archikatedralna staje się dzisiaj świadkiem kolejnego niezwykłego wydarzenia, wpisującego się w bogatą historię Kościoła, ale przede wszystkim piszącego niezwykła historię spotkania człowieka z Panem Bogiem. Dzisiejsza uroczystość ma swój niepowtarzalny charakter. Po niespełna dwóch wiekach powracamy do duchowości, którą zapoczątkował powstały w XII wieku Zakon Kanoników Regularnych Ducha Świętego - przypomniał bp Zieliński.
- Mamy być pasterzami o sercu współczującym i miłosiernym, na wzór Chrystusowego Serca. Mamy mieć cierpliwość dla znużonych, ale także towarzyszyć tym, którzy zdobywają szczyty - mówił do kandydatów w homilii.
- Naszą misją jest niesienie wiary, nadziei i miłości, poprzez osobiste ich odkrywanie. Nie można dać innych, tego, czego się nie ma - zaznaczał biskup.
- Miejcie świadomość, w jak wielkim dziele będziecie uczestniczyć. I zanim będziecie przypominali o tym innym, sami dajcie się porwać Temu, który powołuje was do miłości bez reszty - dodał hierarcha.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00