św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dziękujemy minionym pokoleniom za trud budowania tej świątyni w jej wymiarze materialnym i duchowym, a uczestnicząc w uroczystej konsekracji tego ołtarza, chcemy Chrystusowi złożyć w ofierze nasz dzisiejszy trud, modlitwy i ofiary, nadto całe nasze życie - mówił w homilii metropolita.
Tegoroczny odpust w sopockiej parafii św. Andrzeja Boboli miał wyjątkowo uroczysty charakter. W dniu patronalnego święta parafia obchodziła bowiem srebrny jubileusz swojego istnienia. Zbiegł się on zarazem z 80. rocznicą kanonizacji świętego.
Uroczystościom przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wraz z nim Mszę św. sprawowali kapłani z sopockich parafii. Nie zabrakło także księży, którzy w różnych momentach jej historii posługiwali wspólnocie parafialnej św. Andrzeja Boboli. Oprócz licznie zgromadzonych parafian w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.
Szczególnym akcentem uroczystości było poświęcenia nowej ambony i ołtarza.
- Prosimy, pobłogosław ten ołtarz - miejsce, gdzie objawia się sam Bóg. Niech mocą głoszonego Słowa Bożego i sprawowanych sakramentów świętych nasz kościół stanie się miejscem nieustannego nawracania naszych serc ku Panu, naszemu Bogu, w duchu, jaki ukazał nam św. Andrzej Bobola, patron naszej parafii - zwracali się do metropolity parafianie.
- Usłyszane słowo Boże rodzi wiarę, która chce koniecznie być dzielona z innymi. I wówczas wiara jest przekazywana kolejnym pokoleniom, mnoży się i rozszerza aż po krańce świata. Na fundamencie tej wiary zostaliśmy zbudowani - mówił w homilii metropolita.
- Eucharystia jest ucztą, na którą zaprosił nas Jezus Chrystus. On kieruje do nas słowo Dobrej Nowiny i karmi nas swoim Ciałem. Doświadczamy Jego bliskości i miłości. Od gotowości stanięcia w prawdzie oraz od otwartości naszego serca zależy, czy wyjdziemy z tej Uczty przemienieni i umocnieni. Uczmy się więc dziś od Jezusa łagodności i wyrozumiałości - zachęcał hierarcha.
Metropolita przypomniał także postać patrona parafii.
- Święty Andrzej Bobola uświadamia nam, że nasze szczęście jest tylko w ścisłym zjednoczeniu się w miłości z Jezusem Chrystusem przez codzienną wytrwałą modlitwę, sakramenty pokuty i Eucharystii oraz przez wypełnianie Jego woli. On jest naszym orędownikiem w niebie, wspiera nas na naszej drodze wiary, a przykład jego heroicznych cnót, odwagi, męstwa i wstrząsającego męczeństwa niech dodaje odwagi wszystkim prześladowanym wyznawcom Chrystusa - mówił abp Głódź.
- Dzisiaj radość wypełnia nasze serca, ale nie brakuje w nich także i pokory, która każe z zatroskaniem myśleć o przyszłości - mówił na zakończenie ks. Tyberiusz Kroplewski, proboszcz parafii.
- Jakie to wielkie bogactwo - mieć Kościół, który budowany jest wielką wiarą, miłością i zaangażowaniem wiernych. My kapłani, posługujący wśród was bardzo wam za to dziękujemy - zwracał się do parafian.
Przed błogosławieństwem proboszcz i parafianie podziękowali metropolicie za przewodniczenie uroczystości oraz konsekrację ołtarza i ambony. Złożyli mu także serdeczne życzenia z okazji zbliżających się imienin.
Po Mszy św. na niewielkim placyku obok kościoła odbyła się parafialna biesiada. Każdy mógł skosztować wybornej grochówki, cukrowej waty oraz tradycyjnego chleba ze smalcem.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00