św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 15 i 16 maja już po raz 15. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Musica Sacra". Temat przewodni sympozjum brzmiał: "Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej".
Konferencja "Musica Sacra" związana jest z działalnością Katedry Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
- Idea konferencji to promowanie wysokiego poziomu muzyki kościelnej, nie tylko w środowisku akademickim, ale także w życiu duszpasterskim i szeroko rozumianym życiu społecznym - mówi ks. prof. Jacek Bramorski, organizator konferencji, teolog muzyki i kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.
- Nasza specjalność skoncentrowana jest na kształceniu muzyków kościelnych - organistów, dyrygentów chórów kościelnych, animatorów życia muzycznego w parafiach. Absolwenci są poszukiwani przez księży proboszczów, bo parafie potrzebują dobrze i wszechstronnie wykształconych muzyków. Zachęcamy, więc do podjęcia studiów na naszym kierunku - dodaje ks. J. Bramorski.
Tegoroczna konferencja związana była z tematem odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
- To nie tylko okazja do świętowania, ale także do pogłębionej refleksji nad różnymi wymiarami patriotyzmu. Jak mówił św. Jan Paweł II, "patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu" - wyjaśnia ks. J. Bramorski.
- Wśród tych "owoców geniuszu" szczególne miejsce zajmują arcydzieła muzyczne, które są dziedzictwem wartości duchowych, składających się na kulturę naszego narodu. Twórczość Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego i wielu innych kompozytorów jest świadectwem, że nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium, a naród został podzielony, kultura przetrwała i pozwoliła przetrwać polskiej tożsamości - tłumaczył kierownik.
- Jak pisał Adam Mickiewicz, "Pieśń ujdzie cało". Nasz wieszcz był przekonany, że muzyka, jako szczególny nośnik wartości duchowych i patriotycznych, przygotuje Polaków do wielkiego wysiłku, który pozwoli narodowi "wybić się na niepodległość" - dodaje ks. J. Bramorski.
Dr Danuta Stankiewicz przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z patriotyzmem.
- Patriotyzm to racjonalna odpowiedzialność za wspólne dobro określane mianem ojczyzny. Na gruncie etyki filozoficznej znamy również inny piękny termin, który odnosi się do patriotyzmu, a mianowicie pietyzm, który jest wyrazem szczególnej czci w stosunku do tych, którym jesteśmy za coś wdzięczni - tłumaczy D. Stankiewicz.
- A wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że nas stworzył, rodzicom, że w tym akcie współuczestniczyli i powinniśmy być wdzięczni naszej ojczyźnie, że na jej łonie możemy się realizować i być takimi, jakimi jesteśmy - dodaje prelegentka.
D. Stankiewicz uważa, że stoi przed nami zadanie, by nasza ojczyzna była taką, jaką sobie wymarzyliśmy. - To ogromna praca i wysiłek, ale jesteśmy powołani do jej tworzenia i zmieniania. Cieszę się ogromnie, że wy - ludzie świata muzyki, szczególnie kościelnej, podejmujecie to dziedzictwo i dołączacie do tego cudownego hymnu chwały na cześć wiary i ojczyzny - przyznała.
- O patriotyzmie trzeba mówić, bo może, ktoś jeszcze tego pojęcia nie zna. Jeśli, ktoś zapyta "czy patriotyzm jest nam potrzebny?", możemy śmiało odpowiedzieć, a "czy Polska jest potrzebna?" - zakończyła prelegentka.
Wśród zaproszonych na konferencję gości byli: dr hab. Maciej Babnis, prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, dr Michał Piekarski, dr Marianna Majchrzak, mgr Karolina Markowska, mgr Piotr Ziółkowski, ks. dr hab. Robert Tyrała, ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik, mgr Anna Sikorzak-Olek i dr hab. Andrzej Szadejko.
Patronem medialnym wydarzenia był "Gość Niedzielny".
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00