św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dotychczasowa nasza działalność typowo kolonijna okazuje się być niewystarczająca. Potrzeb w samej działalności Caritas jest więcej, stąd konieczność stworzenia obiektu, którego brakowało w rejonie Trójmiasta. Funkcjonalność nowego obiektu pozwoli nam gościć osoby starsze oraz niepełnosprawne - mówi ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
We wtorek 15 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku w Ośrodku Szkoleniowo-Kolonijnym Caritas w Warzenku.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych, wojewódzkich, wolontariusze, sympatycy oraz przyjaciele gdańskiej Caritas.
Nowy obiekt w Warzenku ma pozwolić w uruchomieniu nowych funkcji i sposobów wykorzystywania tego miejsca, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Poświecenia dokonał abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
- Siłą nośną nowego dzieła Caritas jest miłość. Ona daje mocny impuls do działania. Ten ośrodek, to przede wszystkim, wyjście naprzeciw osobom, które w wielu codziennych sprawach potrzebują wsparcia - ze względu na wiek czy niepełnosprawność. Nowy budynek to nasz wyraz troski i konkretna pomoc skierowana w ich stronę - mówi arcybiskup.
Metropolita dodał, że najważniejsze w działaniach podejmowanych przez Caritas jest to, że nie stoją w miejscu. - Nie uprawiamy jakiegoś sztucznego "ideologizmu" - świadczą o tym czyny i tempo realizowanych przedsięwzięć - podkreślił.
- Kościół od zawsze pochyla się nad słabszymi - dba o godność człowieka. W tym o osoby niepełnosprawne, by mogły w dostosowanych do potrzeb warunkach wypocząć. Nowy ośrodek Caritas wpisuje się w tę misję, bo nie zapomina o Kościele w potrzebie, który jest obok nas - mówi ks. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski podkreśla, że niestety takich obiektów jak ten w Warzenku jest wciąż za mało na terenie województwa pomorskiego. - Tym bardziej cieszy mnie to dzieło. Wierzę, że ośrodek będzie dużym wsparciem szczególnie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, bo zapewniono tutaj warunki, by mogły wypoczywać i nabierać sił. Aby samorządy chciały podejmować takie inicjatywy, będziemy szukali wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na kolejne realizacje takich projektów - zapewnia wojewoda
Goście mieli okazję zwiedzić nowy budynek, a także wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu orkiestry "Vita, Activa”, która działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków są wyłącznie osoby dorosłe, w tym większość z niepełnosprawnością intelektualną ich rodzice, a także wolontariusze. Orkiestra ma w swym dorobku ponad 250 koncertów w Polsce i za granicą.
Jak podkreśla Dorota Habich, p.o. prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodek w Warzenku zapewni nie tylko możliwość wypoczynku, ale i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. - Misją PFRON jest umożliwianie samodzielnego życia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, a ta kolejna inicjatywa Caritas Archidiecezji Gdańskiej wpisuje się doskonale w te misję - mówi.
- Fundacja Energa wspiera bardzo wiele cennych inicjatywy mających na celu pomoc ludziom, ale to jest jedno z najważniejszych przedsięwzięć, w które zdecydowaliśmy się zaangażować. Z racji tego, że Caritas pomaga wielopokoleniowo, bo i starszym i młodszym, a także osobom niepełnosprawnym, przy realizacji tego typu projektów zawsze może liczyć na nasze wsparcie - zapewnia Grzegorz Ksepko, wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupa Energa.
Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w budowę ośrodka. Nowy budynek Caritas w Warzenku oferuje 23 pokoje z łazienkami, windę, brak barier architektonicznych, a także dużą salę szkoleniowo-konferencyjną z możliwością podziału na dwie mniejsze. Cała powierzchnia nowego obiektu to ok. 1300 mkw. Budynek znajduje się tuż przy jeziorze Tuchomskim, gdzie niebawem powstanie również pomost z bazą dla sprzętu wodnego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00