św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Uroczystość odbędzie się w sobotę 19 maja o godz. 10 w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
- Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę 7 diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenie dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma dar nowych kapłanów - mówi abp Sławoj Leszek Głódź.
- Dziękuję i gratuluję parafiom, spośród których wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju. Dziękuję rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze - podkreśla metropolita.
Dzień później neoprezbiterzy odprawią Msze św. prymicyjne we wspólnotach parafialnych, z których się wywodzą.
Diakoni, którzy przyjmą w najbliższą sobotę święcenia, to: Paweł Dobry, Adam Dzionk, Francesco Gallo, Krystian Klimek, Wojciech Konkol, Paweł Strzałkowski i Tomasz Topolski.
Zachęcamy do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00