św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W weekend od 11 do 13 maja Kalwaria Wejherowska będzie przeżywała Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego.
Ponieważ przybywają na niego głównie pielgrzymi z południowych i środkowych Kaszub, nazywany jest on "odpustem lądowym".
W Jerozolimie Kaszubskiej uroczystości odpustowe rozpoczną się już w piątek po południu wraz z przybyciem pierwszych pielgrzymek i potrwają do niedzielnego popołudnia.
- W piątek 11 maja o godz. 16 przy kaplicy Bożego Grobu nastąpi przywitanie pielgrzymów z Kościerzyny i okolic. Natomiast o godz. 17.45 przy kaplicy Piłata zostaną przywitane pielgrzymki z Przodkowa, Żukowa, Grzybna i okolic. O godz. 19 w kościele klasztornym odbędzie się Msza św. przed cudownym obrazem z modlitwą o uzdrowienie.
- W sobotę 12 maja o godz. 8 odbędzie się Msza św. dla pielgrzymów przybyłych w piątek. O godz. 11.30 przy kaplicy Piłata nastąpi przywitanie pielgrzymów z Oliwy, Chełmu, Szemuda, Gdyni, Kielna, Koleczkowa i okolic. O godz. 12 natomiast przy kaplicy Trzeciego Upadku Chrystusa zostaną przywitane pielgrzymki z Linii, Strzepcza, Luzina, Sychowa, Choczewa i okolic. Centralne obchody kalwaryjskie rozpoczną się kazaniami o godz. 14 w kościele klasztornym. Później o godz. 17.45 w kościele Trzech Krzyży zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem o. prowincjała Bernarda Marciniaka. W sobotni wieczór o godz. 20 w kościele klasztornym odbędzie się spektakl teatralny pn. „Ostatecznie” w wykonaniu grupy St. Lawrence z Luzina.
- W niedzielę 13 maja o godz. 7 odbędzie się Msza św. dla pielgrzymów. O godz. 8 - Droga Krzyżowa na Kalwarii. O godz. 8.45 nastąpi powitanie pielgrzymów z Sierakowic, Nowego Dworu Wejherowskiego, Bolszewa, Luzina i Gościcina. O godz. 9 rozpocznie się procesja z Najświętszym Sakramentem z kościoła klasztornego na Kalwarię, gdzie o godz. 10 pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia zostanie odprawiona uroczysta Suma odpustowa. Po niej nastąpi pożegnanie pielgrzymów.
Tegorocznym uroczystościom odpustowym na Kalwarii Wejherowskiej towarzyszyć będą obchody jubileuszu 350-lecia pielgrzymki oliwskiej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00