św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W auli budynku dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku odbyła się prezentacja odtworzonego fresku "Niebo polskie".


Prace nad rekonstrukcją dzieła trwały dziewięć miesięcy - od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w pomorskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Autorami oryginalnego malowidła byli Bolesław Cybis i Jan Zamoyski. Powstało z inicjatywy gdańskiej Polonii w 1938 r. Główny obraz o powierzchni 100 mkw. uzupełniały malunki na ścianach pomieszczenia wykonane przez Stefana Płużyńskiego i Mieczysława Jurgielewicza pokazujące panoramy 12 miast: Gdyni, Bydgoszczy, Kruszwicy, Gniezna, Poznania, Katowic, Krakowa, Sandomierza, Kazimierza, Warszawy, Torunia i Gdańska. Obrazy na ścianach auli układają się w dwa ciągi, z których jeden pokazuje linię kolejową prowadzącą z Gdyni do Katowic, a drugi - historyczną drogę wiślaną z Krakowa do Gdańska.
Oryginalny fresk został zniszczony przez Niemców tuż po wybuchu II wojny światowej. W trakcie rekonstrukcji okazało się jednak, że skuwający obraz robotnicy zostawili na suficie niewielki fragment oryginalnego malowidła, który został odrestaurowany i wyeksponowany.
Dzięki staraniom Samorządu Województwa Pomorskiego, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, udało się fresk odtworzyć. - Odtworzenie obrazu stało się możliwe dopiero współcześnie. Podjął się tego zespół pracowników i studentów ASP w Gdańsku. Zadanie było trudne, bo zachowało się bardzo niewiele zdjęć i dokumentów przedstawiających oryginalne "Niebo polskie" - wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Artyści szukali fotografii i opisów malowidła w internecie, bibliotekach i archiwach. Osobnym wyzwaniem było precyzyjne odtworzenie kolorystyki. - W tym celu zespół pojechał do Warszawy, ponieważ autorzy "Nieba polskiego" w latach 30. XX w. namalowali tam inny fresk, który się zachował. To pozwoliło na określenie rodzaju i odcienia farb - dodaje marszałek.
Fresk odtworzył siedmioosobowy zespół artystów związanych z Pracownią Malarstwa Ściennego i Witrażu gdańskiej Akademii Sztuki Pięknych. - Zadanie nie było proste, ale dzięki świetnemu zespołowi możemy dzisiaj podziwiać to wspaniałe dzieło w pełnej okazałości - mówi dr Krzysztof Polkowski, rektor ASP w Gdańsku.
"Niebo polskie" jest apoteozą radości, piękna i młodości. Ukazuje fragment nieba widocznego nad Polską. Dzięki analizie kształtu i ułożeniu drogi mlecznej na plafonie udało się ustalić, że jest to niebo sierpniowe w 1937 roku. W centrum obrazu znajduje się Mater Polonia, w której otoczeniu znalazły się personifikacje przemysłu, handlu i rolnictwa, a także dzielnic i większych polskich miast.
 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00