św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdańsku odsłonięty zostanie pomnik ponarski.
Uroczyste odsłonięcie pomnika ponarskiego odbędzie się 10 maja o godzinie 11 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
- Monument poświęcony jest pamięci tysięcy Polaków, młodzieży ze Związku Wolnych Polaków, inteligencji wileńskiej, żołnierzy ZWZ-AK, duchownych zamordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach koło Wilna. Wykonawcą egzekucji był Ochotniczy Oddział Specjalny "Strzelcy Ponarscy" złożony z Litwinów w służbie Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa - wyjaśnia Maria Wieloch, prezes stowarzyszenia Rodzina Ponarska.
Program uroczystości:

godz. 10.45 - zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku ponarskim (w odległości około 60 metrów za pomnikiem Golgoty Wschodu);
godz. 11 - odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej;
wystąpienia oficjalne;
odsłonięcie pomnika;
podpisanie aktu erekcyjnego i włożenie urny z ziemią z Ponar;
posadzenie brzóz pamięci;
modlitwa i poświęcenie pomnika;
recytacja wierszy;
apel pamięci;
złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika;
odegranie hejnału "Śpij, kolego, w ciemnym grobie".

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Rodzina Ponarska oraz Miasto Gdańsk.

Oblicza się, że oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej wymordowały w Ponarach ponad 100 tysięcy osób. Większość z nich stanowili obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, przetransportowani z getta wileńskiego oraz innych miejscowości Wileńszczyzny.
W Ponarach zgładzono również warstwę przywódczą społeczności polskiej w Wilnie, przedstawicieli elit, profesorów uniwersytetu, naukowców, żołnierzy AK, księży. Wśród ofiar było także wielu działaczy młodzieżowej organizacji konspiracyjnej Związek Wolnych Polaków oraz studentów.
- Polacy pomordowani w Ponarach z reguły wcześniej przechodzili długie męczarnie w kazamatach Łukiszek i w piwnicach gestapo przy ul. Ofiarnej. Zdarzało się, że maltretowano ich jeszcze nad dołami śmierci w celu wymuszenia zeznań - podkreśla M. Wieloch.
Eksterminacja objęła też Cyganów, Tatarów, rosyjskich starowierców, Ukraińców oraz Białorusinów.
Więcej o historii ludobójstwa w Ponarach TUTAJ.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00