św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski stajemy do duchowego apelu wdzięczności i miłości. Nasza gdańska archidiecezja i Polska cała, nasi rodacy z rozległej przestrzeni polskiej historii - dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ci, rozproszeni po całym świecie - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
Eucharystia w intencji ojczyzny zgromadziła w bazylice Mariackiej tłumy wiernych. Byli wśród nich przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń patriotycznych oraz przedstawiciele ważnych instytucji. W Mszy św. uczestniczyły Kompanie Reprezentacyjne Pomorskiego Garnizonu Policji oraz Drugiego Dywizjonu Przeciwlotniczego z Elbląga. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod dyrekcją kmdr. Jarosława Rywalskiego. Mszę św. wraz z metropolitą sprawowali obaj gdańscy biskupi pomocniczy oraz kilkudziesięciu kapłanów.
W homilii metropolita nawiązał do słów Jezusa: "Oto Matka twoja" z odczytanej Ewangelii. Podkreślił, że słowa te odnieść można także do polskiego narodu, który od początków państwowości w szczególnie przyzywał matczynego wstawiennictwa Maryi. - Maryja jest obecna na dziejowej drodze polskiego narodu. Towarzyszy jego drogom od tamtej godziny, kiedy do kraju księcia Mieszka I w 966 roku przyszła "pełnia czasu". To Maryja, Matka Wcielonego Słowa, jest Matką polskich pokoleń, kształtuje polską religijność, wpływa na kształt polskiej kultury, obyczaju, duchowości, polskiego etosu. Więcej - na duszę naszego narodu, który, niczym dziecko, garnie się ku swej Matce - mówił metropolita.
- Był czas w dziejach tego miasta i tej świątyni, gdy Chrystus w swoim Kościele jak gdyby skonał, skłaniając swoją omdlałą głowę w uściskach śmierci. Ale jak pod krzyżem Chrystusa na Kalwarii stała wytrwale i czuwała Jego Matka, tak i nad tym miastem czuwały zawsze wyniosłe mury świątyni, której nikt nie śmiał odmówić nazwy "kościół Mariacki", aż doczekały się chwili, gdy Chrystus, jak obudzony olbrzym, rozpoczął w Kościele - swoim mistycznym Ciele - potężny bieg przez ulice miasta i ziemi gdańskiej - cytował słowa wypowiedziane w bazylice Mariackiej podczas millenijnych obchodów przez kard. Stefana Wyszyńskiego. - Jesteśmy dziś, bracia i siostry, czcicielami i świadkami Chrystusa, "obudzonego olbrzyma", obecnego w naszym diecezjalnym Kościele - dodał metropolita.
Metropolita nawiązał także do przeżywanej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Stanowi ona świadectwo siły ducha i woli tych, którzy ją tworzyli i uchwalili. I to w czasie trudnym. Potrafili się wznieść ponad horyzont własnych ambicji i interesów stanowych. Podjęli dzieło naprawy Rzeczypospolitej - gmachu państwa, systemu prawnego, urządzeń społecznych, narodowej siły zbrojnej, ocalenia ojczyzny zagrożonej przez zaborczych sąsiadów. Podjęli walkę z wewnętrznymi problemami: polityczną arogancją, atrofią obywatelskich sumień, gotowością do narodowego zaprzaństwa - mówił hierarcha. - Konstytucja ogłoszona w Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Nie kłaniała się epoce rozpychającego się libertynizmu i aroganckiego stosunku do Kościoła. Wyrosła z ducha narodu, z jego wielowiekowej drogi - zaznaczył.
- Dedykujemy wspomnienie Konstytucji Majowej naszym czasom, politycznym elitom, ludziom odpowiedzialnym za dziś i jutro Polski. Odwróćcie oczy od potępieńczych swarów! Spójrzcie ku tym, którzy uchwalili Konstytucję 3 Maja. Wspólnym wysiłkiem dążyli do naprawy instytucji państwa, rozwiązania ważkich problemów społecznych. Wbrew fali kosmopolitycznych trendów i mód, pragnęli ten tak ważny dla drogi narodu dokument wesprzeć o historyczną pamięć, chrześcijańską tożsamość - mówił. - W przestrzeni publicznej coraz głośniej mówi się o potrzebie nowej konstytucji - na miarę nowych potrzeb, wyzwań, problemów. Trzeba przecież konstytucyjnych zabezpieczeń w obliczu ataków na rodzinę, małżeństwo, świętość ludzkiego życia. Jasnego, motywowanego imperatywem niepodległości sprecyzowania relacji z Unią Europejską. To ledwie dwa przykłady. Oby była to debata racjonalna, odpowiedzialna, dyktowana dobrymi uczuciami ku Polsce - podkreślił abp Głódź.
Na zakończenie Mszy św. biskupi i kapłani udali się do kaplicy MB Ostrobramskiej, gdzie poświęcono dzwon dedykowany Janowi Pawłowi II, który znajdzie się na wieży małej sygnaturki. Następnie biskupi, wojewoda oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Godność" złożyli wieńce u stóp pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej.
Po Mszy św. wierni w uroczystym pochodzie udali się pod pomnik Poległych Stoczniowców, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00