św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Słowo Boże jest jak miecz obosieczny - przenika człowieka i nie wróci do źródła, dopóki nie załatwi tego, po co zostało przez Boga posłane. Dlatego, uważam tę inicjatywę za wielkie dzieło ewangelizacji Kościoła - mówi ks. Mateusz Zawadzki.
W ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego Fundacja "Słowo" i Dzieło Biblijne Archidiecezji Gdańskiej zaprosiły w niedzielę 15 kwietnia na dzień poświęcony propagowaniu Pisma Świętego.
"Słowo na Plaży", bo tak nazywa się ta niecodzienna ewangelizacyjna akcja, to czytanie i słuchanie tekstów Nowego Testamentu. Towarzyszą temu artystyczne formy uwielbiania, koncert i świadectwa. Podczas tegorocznej akcji czytane były fragmenty Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 11 na plaży miejskiej w Gdyni, u stóp krzyża na Kamiennej Górze, niedaleko Muzeum Marynarki Wojennej. Jako pierwsi słowo Boże czytali goście honorowi, m.in. politycy, przedstawiciele życia publicznego, a także różnych wspólnot.
- Usłyszałam tutaj dzisiaj wiele mądrych słów, jak: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj". To jest wspaniałe przesłanie na dzisiejsze czasy, które powinno być realizowane przez każdego - mówi pani Aniela, która na "Słowo na plaży" trafiła przypadkiem i postanowiła zostać.
Po gościach honorowych przeszedł czas, aby scenę opanowały rodziny. W tej części modlitwę uwielbienia poprowadziła Diecezjalna Diakonia Tańca Ruchu Światło-Życie. - Taniec jest trochę inną formą ewangelizacji, która porusza zarówno serca, ale także nogi i ręce. Stajemy przed Bogiem i staramy się jak najlepiej Go wychwalać. Bo kiedy tańczymy, też się modlimy - mówi Dorota Kwiatkowska z Diecezjalnej Diakonii Tańca Ruchu Światło-Życie.


 


Podczas tegorocznej akcji czytane były fragmenty Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian


Justyna Liptak /Foto Gość
Ks. Zawadzki, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie ds. młodzieży, podkreśla, że akcje typu "Słowo na plaży" są bardzo potrzebne. - Szkoda, że jest ich ciągle tak mało. To przedsięwzięcie, które odbywa się na gdyńskiej plaży, jest zupełnie wyjątkowe - mówi ks. Mateusz. - Ta wyjątkowość wynika z tego, że Bóg mówił tutaj do ludzi, którzy nie spodziewali się Go tu spotkać. Czytamy słowo Boże, które niesie się przez głośniki, zapraszamy tym samym ludzi, żeby się wokół sceny gromadzili - dodaje moderator.
Ostatni blok spotkania dedykowany był młodym, którzy zaproszeni zostali na koncert. Zabrzmiały przeplatane świadectwami pieśni uwielbienia. Na scenie wystąpili Przemek Bruhn, WorshipStyle oraz Anatom, chrześcijański raper.
- Ewangelizujemy na plaży, bo tutaj ludzie czują się swobodnie. Przestrzeń, która nas otacza, zbliża do Jezusa, a przeczytane słowo Boże niesienie się dalej - mówi Janusz Długoński, koordynator akcji "Słowo na plaży".
Pan Janusz dodaje, że ogromną wartością inicjatywy jest fakt, iż czytane fragmenty powtarzają się. - Inaczej rozumiemy słowo, kiedy czyta je polityk, inaczej, kiedy rodzic, a jeszcze inaczej, gdy osoba młoda. Za każdym razem możemy odkryć coś nowego - usłyszeć dany fragment i zrozumieć go zupełnie inaczej. Dzieje się tak dlatego, że słowo żyje i pracuje w nas - podkreśla.
Wydarzenie patronatem honorowym objęli abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Patronem medialnym był "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00