św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Na Wybrzeżu odbyły się liczne uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej.
W wielu gdańskich kościołach odprawiono Msze św. w ich intencji. Mieszkańcy Pomorza gromadzili się także na cmentarzach, na których spoczywają ofiary katastrofy oraz przy pomnikach upamiętniających wielkich Polaków.
Pierwsze uroczystości rozpoczęły się już rano, Eucharystią, której w bazylice Mariackiej przewodniczył ks. prał. Ireneusz Bradtke.
Następnie przy sarkofagu Macieja Płażyńskiego oraz na grobach ofiar znajdujących się na cmentarzu Srebrzysko, wieńce złożyli przedstawiciele władz z Dariuszem Drelichem, wojewodą pomorskim na czele oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Godność.
O godz. 12.30 pod znajdującym się we Wrzeszczu pomnikiem Anny Walentynowicz odbyło się spotkanie zorganizowane przez Forum Młodej Prawicy. W uroczystości uczestniczyła asysta wojskowa, delegacje służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
- Cofnijmy się do tego sobotniego poranka, kiedy spływały do nas informacje o ogromnej tragedii, jaka zdarzyła się w Smoleńsku. Wtedy Polska straciła wiele zacnych osób. Oni lecieli tam, aby złożyć wiązanki i zapalić znicze na grobach naszych poległych przodków - mówiła Anna Wirska, gdańska radna PiS.
- To do nas należy to, abyśmy pilnowali tego, aby godnie uczcić naszych przodków. Ofiara tych 96 ludzi, którzy zginęli nie poszła na marne. Pilnujmy godności naszych przodków i miejsc związanych z naszą historią - podkreślała radna. 


W wydarzeniu uczestniczyły delegacje służb mundurowych


ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćHubert Grzegorczyk, wiceprezes Stowarzyszenia My Gdańsk odczytał skierowany do uczestników uroczystości list Andrzeja Jaworskiego.
"Nie możemy zapomnieć o misji historycznej i politycznej, którą przez całe swoje życie i prezydenturę realizował prof. dr hab. Lech Kaczyński. Oparta była ona o prawdę, odwagę i uczciwość. To właśnie dzięki postaci śp. pana prezydenta Polska po 1989 roku stała się równorzędnym partnerem dla światowych mocarstw i liderem w UE z grona państw Europy środkowowschodniej. Jeszcze ważniejsza była dla niego prawda historyczna i pamięć o ofiarach II wojny światowej i okresu PRL" - napisał Andrzej Jaworski.
- Obdarz szczęściem wiecznym, tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w smoleńskim lesie. Naucz nas takiej pamięci o nich, byśmy w codziennym życiu korzystali z ich przykładu, głosząc prawdę, która wyzwala, miłując ojczyznę całym sercem oraz szanując ład i porządek moralny - modlił się podczas uroczystości ks. kan. Marek Dynia, proboszcz wrzeszczańskiej parafii Najświętszego Serca Jezusa.
Na zakończenie uroczystości delegacje pod pomnikiem złożyły wieńce i kwiaty.
Wieczorem, w bazylice św. Brygidy Mszę św. w intencji ofiar odprawił także ks. prał. Ludwik Kowalski.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00