św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dzisiejszą modlitwą chcemy włączyć się w przesłanie, że życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne - życie należy chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci - podkreśla ks. kan. Andrzej Pradela, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie.
- Patrzymy na Maryję i podziwiamy jej dojrzałą odpowiedź, która może się zrodzić tylko w sercu, które na co dzień wystawione jest do słońca Bożej łaski i dojrzewa w nim do wydania pięknych owoców - dodaje proboszcz.
W Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie 9 kwietnia odbyły się diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia.
Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele ruchów obrony życia, doradcy życia rodzinnego, pracownicy gdańskiej Caritas oraz siostry kanoniczki Ducha św. prowadzące Dom Samotnej Matki, wraz ze swymi podopiecznymi.
Centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, której przewodniczył ks. dr. Krzysztof Kinowski, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Homilię wygłosił ks. Adam Jeszka.
- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest świętem radości - miłości i afirmacją życia. To dzisiejsze święto ma wymiar egzystencjalny - dotyka naszego serca. Mamy, dzięki temu wydarzeniu odkryć, że życie jest piękne - mówi kaznodzieja. 
- To święto przypomina również, że Bóg jest z nami, w każdym - radosnym i smutnym - momencie naszego życia. Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Kocha nas z cała historią życia - nie gardzi nami, mimo tylu zawodów, tylu naszych niewierności - podkreśla ks. A. Jeszka.
- Bóg chce być blisko człowieka, ale potrzebuje naszego przyzwolenia - naszego fiat. Życie z Jezusem jest nieustannym świętowaniem, tego "tak", które Bóg powiedział każdemu z nas na początku życia. Tak jak Maria, jesteśmy poszukiwani przez Boga - mówi kaznodzieja.
Obrzęd duchowej adopcji poprowadził ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD. Zobowiązanie podjęli wierni, a także uczestniczący w uroczystościach klerycy oraz siostry zakonne kanoniczki Ducha św.
Duchowa adopcja trwa 9 miesięcy. Jest to codzienna modlitwa za dziecko zagrożone aborcją. Podjąć może ją każdy chrześcijanin, bez względu na wiek. Dzieło duchowej adopcji każdorazowo rozpoczyna się od złożenia uroczystej przysięgi, w czasie, której zobowiązujemy się do odmawiania krótkiej modlitwy adopcyjnej w intencji poczętego dziecka i jego rodziców.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00