św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Gdy przed dwoma laty papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, zrozumieliśmy, że mamy jeszcze sporo do zrobienia - mówił bp Zbigniew Zieliński.
Eucharystia odprawiona pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Zielińskiego była centralnym punktem uroczystości odpustowej w prowadzonym przez zmartwychwstańców wrzeszczańskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mszę poprzedziła procesja ulicami parafii, połączona z modlitwą Koronki.
W homilii bp Zbigniew podkreślał wyjątkowy charakter modlitwy u zmartwychwstańców, wynikający z przeżywanej w tym roku 70. rocznicy ich pracy w archidiecezji gdańskiej. Zaznaczał także, że gdańskie sanktuarium powstało z osobistej inicjatywy św. Jana Pawła II i jest jednym z pierwszych miejsc - po krakowskich Łagiewnikach i Płocku - w którym zaczęto obchodzić Niedzielę Miłosierdzia.
- Chrystus nie tylko oddał za nas swoje życie, ale dał nam przykład, abyśmy i my oddawali swoje życie za innych - mówił bp Zbigniew Zieliński. Hierarcha wskazywał, że każdy, kto prawdziwie doświadczył Bożego Miłosierdzia, powinien dzielić się nim z innymi.
Tłumaczył także konieczność współpracy chrześcijanina z Bogiem. - Skuteczność nieograniczonego miłosierdzia zależy od współpracy człowieka z Bogiem. Jeżeli my nie przekażemy miłosierdzia innym, ono nie będzie działać w nas. Ta prawda jest obecna w słowach "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" - stwierdził. 


Niedziela Miłosierdzia jest także patronalnym świętem Caritas.


ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćJako szczególny znak zaprzeczania Bożemu miłosierdziu, wolności i godności człowieka, bp Zbigniew wymienił głosy domagające się prawa do zabijania nienarodzonych. - Pan Bóg jest w stanie przebaczyć wszystko. Ale stoi przed nami także zadanie odkrycia, że przejawem Bożego miłosierdzia jest ofiarowany człowiekowi dar życia - powiedział bp Zieliński.
Jak zaznaczał, już sam dar życia, jaki otrzymaliśmy od Boga jest darem Jego miłosierdzia. Brak widocznej radości z tego daru w życiu chrześcijan ukazał jako przeszkodę w przekazywaniu Ewangelii młodemu pokoleniu.
Po Mszy św. na wszystkich uczestników odpustu czekała agapa zorganizowana na terenie sanktuarium. Prócz kawy i herbaty każdy mógł skosztować wyśmienitych ciast czy zjeść pajdę chleba z kiszonym ogórkiem.
Największą furorę wśród wiernych zrobił jednak ogromny tort z logo Caritas, którego dzielenie uroczyście rozpoczął bp Zbigniew wraz z ks. Januszem Steciem, dyrektorem archidiecezjalnej struktury tej charytatywnej instytucji.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00