św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Towarzystwo Edukacyjne "Lokomotywa" zaprasza wszystkich zainteresowanych świadomym rodzicielstwem na konferencję prowadzoną przez Monikę i Marcina Gajdów.
Konferencja "Wzmacnianie tożsamości dziecka" będzie próbą odpowiedzenia na najbardziej palące pytania dotyczące dorastania, wzmacniania poczucia wartości dziecka, reagowania na trudne zachowania oraz wsparcia w okresie dojrzewania.
Monika i Marcin Gajdowie są terapeutami, rodzicami czwórki dzieci, autorami bestsellerowych książek "Rodzice w Akcji" oraz "Rozwój. Jak współpracować z łaską". Ze swojego rodzinnego Bolechowa na Pomorzu Zachodnim wyruszają co jakiś czas w Polskę, by prowadzić liczne wykłady, konferencje i rekolekcje. W "Lokomotywie" gościli m.in. z konferencją "Rodzice nastolatków w akcji".
- Nie ma jednej bezbłędnej drogi, dzięki której nasze dzieci zostaną wychowane z pominięciem wszelkich trudnych dla danego wieku sytuacji. Jako rodzice bądźmy świadomi, że musimy stale poszukiwać rozwiązań i dokształcać się w naszym rodzicielstwie - mówi Marcin Gajda.
Państwo Gajdowie swoją wiedzę opierają na obserwacjach i doświadczeniu życiowym. Złotą zasadą, którą powinien kierować się każdy rodzic, jest miłość, tylko musi być to zdrowa miłość, która nie przytłacza dziecka. - Musimy również nauczyć się rozróżniać typowe problemy z nastolatkami od tych, które powinny nas zaniepokoić na tyle, aby zgłosić się do psychologa bądź pedagoga - dodaje Monika Gajda.
Małżeństwo podkreśla, że to nie wstyd zgłosić się po pomoc, zamiast zamiatać problemy pod dywan. - Chowanie głowy w piasek nie rozwiąże problemu, a może go jedynie pogorszyć. Musimy przełamać lęk i wstyd i zrozumieć, że zachowanie naszego dziecka nie świadczy o tym, że jesteśmy złymi rodzicami - podkreśla pan Marcin.
Konferencja "Wzmacnianie tożsamości dziecka" odbędzie się 14 kwietnia w Szkole Podstawowej "Lokomotywa" przy ul. Jana z Kolna 35 w Sopocie. Na wydarzenie obowiązują zgłoszenia. Rejestracja uczestników od godz. 8.30, start konferencji - o godz. 9. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej Towarzystwa Edukacyjnego "Lokomotywa".
Konferencja odbywa się pod patronatem "Gościa Niedzielnego".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00