św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Pragniemy uczcić pamięć tych 96 osób, ze śp. prezydentem RP prof. Lechem Kaczyńskim na czele, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku w służbie ojczyźnie - mówi ks. kan. Krzysztof Czaja, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach.


Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni (ul. Makuszyńskiego 2) zaprasza na obchody 8. rocznicy tragedii smoleńskiej z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona w niedzielę 8 kwietnia o godz. 12.
Po Eucharystii uczestnicy udadzą się pod Epitafium Smoleńskie na zewnątrz kościoła, gdzie po okolicznościowych wystąpieniach zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.
- Nie bawimy się w politykę - podkreśla proboszcz. - Jako chrześcijanie chcemy modlić się za tych naszych braci i siostry, którzy przed 8 laty, w sobotę rano 10 kwietnia, wyszli ze swoich domów i już do nich nie wrócili. Chcemy się modlić o Boże miłosierdzie dla nich, bo wielu z nich tej modlitwy bardzo potrzebuje - dodaje.
Wydarzenie patronatem honorowym objął Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00