św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W archikatedrze oliwskiej 31 marca abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej.
Uroczystość rozpoczęła Liturgia Światła. Na zewnątrz świątyni metropolita gdański poświęcił ogień, od którego zapalił paschał - wielką woskową świecę, symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa.
Podczas rozbudowanej Liturgii Słowa czytania przeplatane były psalmami. Przypominały one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Następnie wnętrze katedry wypełnił uroczysty śpiew "Alleluja".
- Blask światłości pomaga nam właściwie odczytywać znaki czasu. Szeroka perspektywa historii zbawienia pozwala nam odnaleźć prawdziwy sens paschalnych wydarzeń. Przeprowadza nas ze śmierci do życia - rozpoczął homilię ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
- W ostatnim czasie starsza podopieczna, pod wpływem postępującej choroby, wyraźnie zaczęła słabnąć. Była osobą niezwykle dynamiczną i barwną, a jednocześnie zapatrzoną w Chrystusa. W pewnym momencie, patrząc mi głęboko w oczy, zapytała: "Czy to już? Czy tak to wygląda?". Przez kolejne dni podopiecznej towarzyszył niesamowity pokój, niekoniecznie typowy dla jej osobowości z dni wcześniejszych. Czuć było coś nadzwyczajnego. To musiał być Zmartwychwstały. Spełnienie. Spotkanie, które się dopełniło - mówił. 
Po homilii, wspólnoty neokatechumenalne odnowiły uroczyście przyrzeczenia chrzcielne. Metropolita gdański udzielił także chrztu osobie dorosłej.
Na zakończenie abp Głódź złożył wszystkim życzenia wielkanocne. - Życzę serdecznie, aby Chrystus Zmartwychwstały towarzyszył waszym dniom, waszej drodze, której ostatecznym celem jest zbawienie. Niech będzie fundamentem waszego życia. Niech kwitnie wiosna, radość, moc ze Zmartwychwstałego - mówił.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00