św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Potrzebujemy modlitewnego wsparcia. Im go więcej, tym lepiej - mówi ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Już po raz 9. wszyscy wierni archidiecezji gdańskiej zaproszeni są do udziału w akcji "Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę".
- Ukoronowaniem naszego wielkopostnego przygotowania będzie Triduum Paschalne, a wraz z nim Wielki Czwartek. Tradycyjnie pragniemy dać parafiom, w tym roku także wspólnotom, narzędzie, dzięki któremu będą mogli się włączyć w modlitwę za polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Udział jest bezpłatny – podkreśla Joanna Roczyńska, pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
W zeszłym roku zgłosiło się mniej więcej 200 parafii z 40 diecezji, w tym parafie z Zinkowa na Ukrainie i Lozanny w Szwajcarii. W sumie udało się rozprowadzić ponad 40 tys. wizytówek.
Na rozpoczęcie akcji nieprzypadkowo wybrany został Wielki Czwartek, bo jest to dzień, kiedy w każdym kościele wierni modlą się właśnie za kapłanów. - Kościół tworzymy wspólnie - świeccy, osoby konsekrowane i duchowni. Jeżeli będziemy wspierać kapłanów, to my, świeccy, możemy na tym tylko skorzystać, bo będziemy wzrastać, a nasz Kościół będzie piękny - tłumaczy J. Roczyńska.
Tegoroczna intencja brzmi: "Aby kapłani byli posłuszni Duchowi Świętemu". - Wsparcie Kościoła jest nam konieczne, bo ksiądz bez modlitwy własnej i modlitwy innych za niego jest bardzo słaby. Modlitwa roztacza parasol ochronny nad kapłanem, który bierze czynny udział w walce duchowej, bo sprawuje sakramenty - jest na pierwszej linii frontu - mówi ks. Uchwat.
Kapłan zachęca, żeby zamiast narzekać na swojego duszpasterza, wziąć udział w akcji i pomodlić się za niego. - Widzę i doceniam wartość, owocność, skuteczność modlitwy za kapłanów. Bo im więcej modlitwy za konkretnego księdza, tym on bardziej święty i tworzy lepszą wspólnotę - wyjaśnia ojciec duchowny.
Wierni z parafii, które poprzez stronę kaplani.com.pl zgłosili chęć uczestniczenia w akcji, po liturgii Wielkiego Czwartku będą mogli zabrać ze sobą specjalnie przygotowane wizytówki, na których widnieją: imię księdza, rok jego święceń oraz intencja - ta sama dla wszystkich księży. Osoba, która wzięła intencję, zobowiązuje się do modlitwy za danego kapłana przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie albo samemu ją kontynuować, aby modlitwa trwała.
- W tym roku dodaliśmy nową możliwość. Mianowicie zgłaszać się mogą wspólnoty i grupy duszpasterskie w parafiach, gdzie akcja nie została podjęta, a chciałyby się za kapłanów modlić - wyjaśnia J. Roczyńska.
Organizatorka dodaje, że w tym roku na zakończenie inicjatywy przygotowano coś specjalnego. - Aby nagrodzić parafie, które włączają się w akcję, spośród wszystkich zgłoszonych, wylosujemy jedną, aby ofiarować jej ornat z symbolem Ducha Świętego, wykonanego przez siostry z Bornego Sulinowa - mówi J. Roczyńska.
Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek, czyli 29 marca. Organizatorka podkreśla, że nadal można włączyć się w inicjatywę. - Na naszej stronie znajduje się formularz do wypełnienia - mówi J. Roczyńska. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca. Formularz znaleźć można TUTAJ.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00