św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ta noc, którą przeżyliśmy, uczyła nas, że tylko miłość może być fundamentem ludzkiego życia - mówił 10 marca ks. prał. Edmund Skalski, proboszcz gdyńskiej parafii NMP.
Od uroczystej Mszy św. odprawionej 9 marca w wypełnionym po brzegi gdyńskim kościele pw. NMP rozpoczęła się tegoroczna edycja akcji 23 h dla Pana, zorganizowana w odpowiedzi na apel, który przed czterema laty skierował do biskupów i kapłanów papież Franciszek. Następnie, już w kolegiacie, przez 24 godziny trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z okazją do spowiedzi świętej.
- Spotkaliśmy się na tej modlitwie już po raz piąty. W centrum akcji jest oczywiście Msza św., która jest spotkaniem z Chrystusem, źródłem i mocą do działania dla Jego uczniów. Od niej rozpoczynaliśmy, i na niej kończyliśmy naszą adorację. Przez całą dobę w kościele byli modlący się ludzie, a przed konfesjonałami w których dyżurowali kapłani z gdyńskiego dekanatu, ciągle stała kolejka wiernych - relacjonuje ks. Skalski. 


W nocnych godzinach wierni adorowali Chrystusa w gdyńskiej kolegiacie.


ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość- Tu widać modlitewną solidarność całego Kościoła. Trzeba sobie wyobrazić, że tej nocy wierni na całym świecie trwają na modlitwie, przyzywając zmiłowania Boga Wszechmogącego. To czas szczególnej pokuty za niewierności, grzechy i upadki. Co ważne, chodzi o to, by człowiek zrozumiał konieczność spotkania z Chrystusem w sakramentach - podkreśla proboszcz.
Jak zaznaczają kapłani posługujący w parafii, nawet nocą można było spotkać w kościele całe rodziny. - Przychodziłem do kościoła w różnych godzinach. Z podziwem patrzyłem na jedną z rodzin. Mama czytała Pismo św., tata odmawiał różaniec, a dzieci z zapałem malowały jakieś pobożne kolorowanki. Kiedy zapytałem ich, dlaczego o tak późnej porze są tu z małymi dziećmi odpowiedzieli, że zwyczajnie nie chciały zostać w domu pod opieką starszego rodzeństwa. Były tak ciekawe tego, co dzieje się tej nocy w kościele. I muszę powiedzieć, że zachowywały się bardzo grzecznie - opowiada jeden z księży.
Akcja zakończyła się w sobotę wspólną modlitwą w parafialnej świątyni. Oprócz przebłagania znalazły się w niej także wątki patriotyczne. 


- Udziel łaski nawrócenia grzesznikom, daj szczęśliwą śmierć konającym, otwórz bramy nieba cierpiącym w czyśćcu - modlił się proboszcz.


ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość- Dziękujemy Bogu za naszych braci i siostry, którzy w czasie walki o niepodległość szczególnie dbali o modlitwę i pokutę. O jedność z Bogiem tych, którym służyli. Czasem to była walka o możliwość modlitwy w języku polskim, czasem jednanie z Bogiem umierających, czasem służba Bogu i ludziom, aby odrodzona ojczyzna była Bogiem silna - mówił podczas zakończenia adoracji proboszcz.
- Zawsze czekam na to wydarzenie - mówi Anna z Gdyni. - To dla mnie okazja do zatrzymania się i adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W nieustannym biegu pomiędzy pracą i domowymi obowiązkami, trudno jest mi znaleźć czas na taką adorację w ciągu tygodnia. A podczas Wielkiego Postu chciałabym choć chwilę trwać przy cierpiącym Chrystusie. Dlatego, jak co roku, przychodzę tu na nocną modlitwę - dodaje kobieta.
Oprócz spotkania w gdyńskiej parafii NMP akcję 24 h dla Pana zorganizowali także księża salezjanie w rumskim sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00