św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Św. Stanisław szedł drogą świętości bardzo konsekwentnie i bezkompromisowo. Wiedział dokąd zmierza. Tęsknił za niebem, o którym my czasem zapominamy - mówi ks. prał. dr Mirosław Paracki.
W oliwskim kościele pw. św. Stanisława Kostki spotkali się parafianie oraz goście z terenu archidiecezji, by poprzez modlitwę i słuchanie Słowa Bożego uczcić patrona wspólnoty parafialnej, któremu Konferencja Episkopatu Polski poświęciła przeżywany rok duszpasterski. W programie spotkania oprócz uroczystej Eucharystii znalazło się połączone z uwielbieniem i adoracją wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz konferencja, ukazująca działanie Ducha Świętego w życiu św. Stanisław Kostki. Wygłosił ją ks. dr Maciej Machalica.
- Rok duszpasterski Ducha Świętego połączony jest z osobą św. Stanisława Kostki. Dary Ducha św. sprawiają, że możemy realizować swoją świętość. Wiele z nich widzimy w życiu św. Stanisława Kostki - mówił podczas konferencji ks. Machalica. - Podczas licznych doświadczeń, kopany, poniżany, trwał w swoim powołaniu. Wybierał drogę, która była nie do pojęcia dla jemu współczesnych - podkreślał męstwo świętego kapłan. Zaznaczał też, że nasza wrażliwość na grzech jest znakiem działania Ducha Świętego.
- W jaki sposób wychowujesz swoje dzieci? Czy pokazujesz, że nie zgadzasz się ze złem? - pytał ks. Machalica. - Świętość jest najważniejsza - podkreślał, zachęcając do radykalnej walki z własnym grzechem, a także ze złem obecnym w przestrzeni publicznej. 


- Obchodzony obecnie Rok św. Stanisława Kostki jest dla naszej wspólnoty parafialnej zadaniem, by jego postać przybliżyć wszystkim wiernym archidiecezji - podkreśla proboszcz, ks. M. Paracki.


ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość- W obecnych czasach katolik powinien być szczególnie odważny i śmiało mówić o podstawowych zasadach, ważnych w życiu. Należą do nich szczególnie miłość do Pana Boga i do ojczyzny oraz stawanie w prawdzie. W tym dziele niezwykłym przykładem jest dla nas św. Stanisław Kostka. Dlatego też, aby się tego uczyć, wybieramy się na pielgrzymkę do Rostkowa - miejsca urodzenia naszego patrona. Chcemy czerpać z niego przykład, ale także prosić o jego orędownictwo w takim wyznawaniu wiary - dzieli się pani Maria. - Kocham to miejsce, kocham tę parafię. To od 23 lat jest moja rodzina. Kiedy wyjeżdżam, tęsknie za nią. Właściwie z rodziną spotykam się rzadziej niż ze wspólnotą parafialną - dodaje.
- Uważam, że uwielbienie Boga i czerpanie z Ducha Świętego, jest w przeżywanym przez nas obecnie okresie Wielkiego Postu doskonałą kuracją dla naszych dusz. Wskazuje kierunek dążeń. Widać, jak Duch Święty działał w św. Stanisławie Kostce. Niech tak samo działa w naszym życiu - mówi Cezary, lider wspólnoty Emmanuel, współorganizatora wydarzenia.
- To, co ziemskie jest potrzebne, ale nie najważniejsze. Budzenie tęsknoty za niebem i konsekwencja w tej dziedzinie - na wzór św. Stanisława - są nam dzisiaj niezwykle potrzebne - ocenia ks. prał. dr Mirosław Paracki, proboszcz parafii.
- Cieszę się z tego, że w naszej parafii kult św. Stanisława nieustannie wzrasta. Od 2005 roku mamy w parafii relikwie świętego. W tym roku jednak stoi przed nami szczególne, radosne zadanie. Chcemy zapraszać jak najwięcej osób do naszej parafii, aby tym dziedzictwem się dzielić. Dzisiejsze spotkanie to pierwszy z pomysłów. Będą także kolejne - zapowiada proboszcz.
Następne spotkanie poświęcone darom Dycha Świętego obecnym w życiu św. Stanisława Kostki odbędzie się już 12 kwietnia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00