św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Modlimy się dzisiaj w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji z prośbą o uzdrowienie serc dla wszystkich, których ten dramat dotknął - mówi ks. Andrzej Pradela.
We wtorek 6 marca wspólna modlitwa zgromadziła wiernych archidiecezji gdańskiej w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie.
Myślą przewodnią wieczoru były słowa Chrystusa z Ewangelii św. Marka "Effatha - otwórz się". Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył ks. Andrzej Pradela, proboszcz parafii.
- Ten wieczór poświęcamy tym osobom, które może mają doświadczenie związane z aborcją oraz tym, które przyszły modlić się za swoich bliskich, których ten grzech może dotyczyć - podkreśla proboszcz.  
 - Tajemnica przebaczenia znajduje się w centrum wyznawanej przez nas wiary. Doświadczamy jej nieustannie, gdy wyznając żal za grzechy, zwracamy się do Boga, który nigdy nie odmawia nam swojej łaski - mówi ks. A. Pradela.
- To doświadczanie daje naszym sercom głęboki pokój i radość, przywraca nadzieję przemiany naszego życia. To od Jezusa doświadczamy przebaczenia i miłosierdzie. On także pragnie byśmy szli do drugiego człowieka - z przebaczeniem, z miłosierdziem, z miłością - dodaje proboszcz.
Homilię wygłosił ks. dr. Jacek Dembek, redemptorysta, posługujący w Sanktuarium MB w Tuchowie.
- Grzech zawęża naszą perspektywę. Zaczynamy wówczas postrzegać siebie, jako najemników. Zupełnie jak syn marnotrawny zaczynamy twierdzić, że nie zasługujemy - nie jesteśmy godni by nazywać się dziećmi Bożym - mówi ks. J. Dembek.
Kaznodzieja podkreśla, że niesamowitość i wielkości miłości Bożej polega na tym, że nawet tam, gdzie nasza własna małość nas upokarza, "kroczy" za nami miłość Jezusa. - Wiele osób rezygnuje z ambicji duchowych, a całą swoją wiarę i przeżywanie Boga sprawdza tylko do obowiązku. A kiedy dotyka nas grzech spuszczamy wzrok - wyjaśnia.
- Na szczęście - paradoksalnie - tam, gdzie dotyka nas grzech jeszcze bardziej wzmaga się łaska i możemy doświadczyć Bożej miłości. Jak? Przystępując do sakramentem pokuty i pojednania. Czasami, nie jest łatwo klęknąć i powiedzieć to, czego nie powiedzielibyśmy nikomu - mężowi, żonie, przyjacielowi - o czym najchętniej sami byśmy zapomnieli. To jest trudny sakrament, ale tam możemy doświadczyć miłości bezwarunkowej - pomimo wszystko. Zawsze można ruszyć drogą przebaczenia - podkreśla kaznodzieja. 
Po Eucharystii przyszedł czas na adorację Najświętszego Sakramentu - modlitwę przebłagalną. Rozważania przygotowała Grupa Siewcy Matemblewa i Przyjaciele.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00