św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Już po raz 4. ulicami Gdańska przejdzie Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Kilkanaście grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, prawdziwy czołg i transporter opancerzony na ulicach miasta, koncert i wspólny śpiew patriotycznych pieśni - już po raz 4. w Gdańsku odbędzie się Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Wydarzenie rozpocznie się 4 marca o godz. 11 Mszą św. w bazylice św. Brygidy, której przewodniczyć będzie abp Sławoj Leszek Głódź.
Po uroczystej Eucharystii o godz. 12.15 odbędzie się wymarsz defilady sprzed bazyliki oraz przejście oddziałów niezłomnych ulicami: Katarzynki, Podmłyńską, Podwalem Staromiejskim, Targiem Drzewnym, Szeroką, Węglarską, Kołodziejską, Tkacką, Długą do Ratusza Głównego Miasta, gdzie przed symboliczną trybuną oddziały oddadzą hołd zgromadzonym na niej kombatantom Armii Krajowej oraz córce gen. Andersa.
Na godz. 13.30 przewidziany jest koncert Tadeusza "Tadka" Polkowskiego, a bezpośrednio po nim wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich i patriotycznych, które poprowadzi chór przed Zieloną Bramą.

W dalszej części, po godz. 16 - rozmowy gdańszczan z rekonstruktorami, wspólne zdjęcia, oglądanie transportera opancerzonego znanego jako "Szary Wilk" oraz czołgu Panther, zdobytego w powstaniu warszawskim, który walczył jako "Pudel" w plutonie pancernym "Wacek", w batalionie AK "Zośka". Na głodnych będzie czekała wojskowa grochówka prosto z kuchni polowej.
Defilada związana jest z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego od 2011 r. w całej Polsce. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi m.in. abp. Głódzia, metropolity gdańskiego, Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja "Gladius Gloriae", Bractwo św. Pawła oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronat medialny nad defiladą objął "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00