św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

To ćwiczenia uznawane za najtrudniejsze w roku. Zobacz film.
ORP "Pułaski" - polska fregata rakietowa - wrócił z manewrów arktycznych. Ćwiczenia, które rozpoczęły się 8 lutego, uznawane są za najtrudniejsze w roku, ponieważ odbywają się w Norwegii w ciężkich warunkach nawigacyjnych i hydrometeorologicznych.
- Okręt uczestniczył w ćwiczeniach międzynarodowych pod kryptonimem TG-18. Dla załogi dwutygodniowe szkolenie w arktycznych warunkach było doskonałym sprawdzianem współdziałania i kooperacji z jednostkami innych państw. Okręt operował w rejonie Morza Północnego, a obowiązki gospodarza ćwiczeń pełniła Królewska Marynarka Wojenna Norwegii - informuje kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik prasowy dowódcy 3. Flotylli Okrętów.
Ćwiczenia TG-18 miały trzy główne cele. Pierwszy to zabezpieczenie kursu dla przyszłych dowódców okrętów podwodnych z Wielkiej Brytanii, Holandii i Norwegii. Drugim było ćwiczenie walki elektronicznej przez okręty wchodzące w skład stałego zespołu NATO SNMG 1. Trzecim zadaniem było zwalczanie okrętów podwodnych. ORP "Pułaski" poszukiwał ich pomiędzy fiordami, a w nocy - na pełnym morzu.
- Poszukiwanie okrętów podwodnych, obserwacja przestrzeni powietrznej i nawodnej, szkolenie grup przeciwdywersyjnych - to tylko kilka z wielu zadań, jakie realizował ORP "Pułaski" podczas manewrów TG-18 - dodaje kmdr ppor. Pioch.

ORP Gen. K. Pułaski na TG-18


ReporterzyMWFregata ORP "Pułaski" to jednostka przeznaczona głównie do osłony transportu morskiego, monitoringu żeglugi, operacji pokojowych, stabilizacyjnych i bojowych na morzu. Posiada silne uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym, w tym jedną z najnowocześniejszych w Europie torped typu MU-90.
Dodatkowo okręt ten posiada system Prairie-Masker, czyli maskowania ("wyciszania"), zmniejszający prawdopodobieństwo wykrycia fregaty przez zanurzony okręt podwodny. System obrony przeciwlotniczej okrętu stanowią rakiety typu Standard SM-1. Okręt posiada także możliwości rażenia celów nawodnych i walki radioelektronicznej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00