św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Nasza polska kultura bogata jest w wielkie dzieła religijne. To poezja, pieśni i modlitwy - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
O przemieniającej mocy wielkopostnych nabożeństw mówił 14 lutego, podczas wieczornej Eucharystii w gdańskim kościele św. Franciszka z Asyżu, metropolita.
- Gorzkie Żale mają już ponad 300 lat. Powstały w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Słowa i muzykę napisał zakonnik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Z czasem rozprzestrzeniły się aż po Syberię i Kazachstan, dokąd zawieźli je polscy zesłańcy. Zostały także przetłumaczone na ponad 30 języków. To piękne nabożeństwo, głęboko nasycone treścią duchową. Są jednocześnie wspaniałym dziełem literackim - mówił metropolita.
Hierarcha podkreślał wyjątkowy charakter polskiej duchowości, który znajduje swoje odzwierciedlenie w ogromnej liczbie spotykanych jedynie w naszej kulturze pieśni i nabożeństw. Stwierdził, że są one świadectwem wyjątkowego wyczucia duchowego. Podkreślił także ogromną rolę katolickich rodzin w przekazywaniu wiary i wartości patriotycznych. - To właśnie dzięki wychowaniu w polskich rodzinach pokolenia czasu rozbiorów przekazały kolejnym dary języka, wiary i historii - mówił abp Głódź.
W słowie metropolity znalazło się też przypomnienie sensu wielkopostnych wyrzeczeń. Stwierdził, że owocem nawrócenia jest powrót do miłości. Jego zewnętrznym wyrazem ma być życzliwość wobec spotykanych na co dzień ludzi. Nawiązał także do słów papieża Franciszka, wzywających wiernych do częstego wypowiadania słów: "dziękuję", "proszę" i "przepraszam".
Homilię wygłosił ks. Jacek Tabor, proboszcz parafii. Kapłan stwierdził, że u początku Wielkiego Postu każdy wierny musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego w tym czasie żąda od niego Pan Bóg. Zaznaczył, że wielkopostne umartwienia, wyrzeczenia i postanowienia mają służyć sprawom istotniejszym.
- Nie post jest celem, ale nawrócenie, przemiana serca, zmiana myślenia i wartościowania. W ostatecznym efekcie chodzi o to, by uwierzyć Bogu i do Niego przylgnąć - mówił kaznodzieja. - Obyśmy nie zrezygnowali z podejmowania ciągłych wysiłków służących naszemu nawróceniu.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00