św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W niedzielę 18 lutego w kaplicy przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni odbyło się kolejne spotkanie formacyjne, zorganizowane przez uczestników Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Konferencję pielgrzymkową "Siłka to za mało", dotyczącą daru męstwa, wygłosił ks. Henryk Mruczkowski.
- Dzisiaj potrzeba nam siłowni duchowej, aby wzmocnić naszą kondycję, poprawić wytrzymałość, zwiększyć moc, a co za tym idzie - stać się mężnymi - mówił ks. Mruczkowski.
Prelegent przypomniał, że dar męstwa pochodzi od Ducha Świętego. - Przy bierzmowaniu każdy z nas otrzymał ten dar. Jest niezwykle ważny, gdyż napędza nas do działania, daje energię i pozwala wytrwać w postanowieniach, bo jego źródłem jest Bóg - podkreślił ks. Mruczkowski. - Dar męstwa wpływa na nasze działania, pozwala iść za tym, co jest Boże. Męstwo uzdalnia do przeciwstawiania się pokusom czynienia zła, pozwala odważniej kroczyć drogą Ewangelii za Jezusem. Skłania człowieka do pojmowania wielkich rzeczy dla Boga, pomimo przeszkód sprawia, że się nie zniechęcamy w czynieniu dobra. Dar ten udziela nam wytrwałości, a nawet uzdalnia do męczeństwa - wyjaśnił prelegent.
Ks. Mruczkowski zaznaczył, że dar męstwa powinniśmy w sobie rozwijać. - Umacniajmy wiarę, postarajmy się powstrzymać od narzekania, wytrwałe i sumienne wykonujmy nasze codzienne obowiązki. Świat potrzebuje daru męstwa - wytrwałości i odwagi, które są jego zewnętrznym przejawem - dodał.
Po konferencji przyszedł czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00