św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne.
W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela w Sopocie 24 stycznia odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego, polskokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego. Kościół rzymskokatolicki reprezentowali bp Zbigniew Zieliński, bp Wiesław Szlachetka oraz Zgromadzenie Sióstr Brygidek. Judaizm reprezentował Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego RP. Gości przywitał bp Marcin Hintz, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie.
Homilię wygłosił bp Zbigniew Zieliński. - Przynależąc do jednej rodziny chrześcijańskiej postrzegani jesteśmy wedle naszych czynów i głoszonych słów. Zatem tym bardziej oczekuje się od nas jedności i wierności prawdzie w kwestiach wynikających z prawa naturalnego - podkreślił. - Temat dzisiejszego dnia, zapraszający nas do budowania rodziny w domu i Kościele, jest okazją do pochylenia się nad jakością naszych postaw w tym obszarze - dodał.
Tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem: "Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)". Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00