św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

We wtorek 23 stycznia odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest pokazanie, jakie działania na co dzień realizuje Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
- "Siła Dobroci" to projekt, który w naszych głowach zrodził się już dawno. Poprzez cykliczne spotkania chcemy pokazać kulisy pracy w Caritas - mówi Marta Szulc, sekretarz zarządu gdańskiej Caritas.  
Głównymi bohaterami spotkania, które odbyło się Olivia Business Centre w Gdańsku, byli seniorzy. - Życie po 60-tce wcale nie musi być nudne i samotne. Coraz więcej starszych osób dostrzega dla siebie nowe perspektywy i zamiast biernie siedzieć w domu, woli realizować własne pasje i aktywnie spędzać czas - podkreśla M. Szulc.
- Nie możemy zapominać, że seniorzy mają olbrzymie doświadczenie i chęć by się nim dzielić z otoczeniem i czynnie uczestniczyć w życiu publicznym. Dlatego staramy się stwarzać im jak najwięcej takich możliwości, a tym samym przełamywać stereotypy - dodaje M. Szulc.  
Gościem specjalnym był Marek Demczuk - fotoreporter i operator, który opowiedział o swoich doświadczeniach we współpracy z Caritas. Następnie uczestnicy mogli włączyć się w zajęcia, które cyklicznie odbywają się w placówkach gdańskiej Caritas, gdzie spotykają się seniorzy.
Nie zabrakło również części artystycznej. Jasełka, w wykonaniu seniorów z Domu Dziennego Pobytu z Centrum Caritas im. św. Siostry Faustyny w Rumi zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na koniec na uczestników czekał słodki poczęstunek oraz wspólne rozmowy przy herbacie i dźwiękach gitary. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. "Seniorzy Caritas".
- Współpracując ze środowiskiem osób skupionych wokół Caritas na Pomorzu, chcemy pokazać, że warto być aktywnym i wrażliwym w różnych wymiarach życia społecznego. Mamy nadzieje, że spotkania z seniorami czy kolejne, o talentach i wartości płynącej z bycia wolontariuszem, pozwolą poznać się bliżej i przyczynią do większej świadomości wagi spraw związanych z potrzebą bycia blisko ludzkich spraw. Jako partner spotkań zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak organizacje, takie jak Caritas, na co dzień włączają się w pomoc ludziom - mówi Monika Bogdanowicz z Olivia Business Centre.
W całym cyklu planowane są w sumie cztery spotkania. - Zapraszamy na wszystkie. Opowiemy o naszych podopiecznych z niepełnosprawnością, zdradzimy co dzieje się w naszych świetlicach dla dzieci oraz opowiemy, kim jest wolontariusz - dodaje M. Szulc.

Więcej o nowym projekcie Caritas w 5. numerze "Gościa Gdańskiego" na 4 lutego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00