św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W niedzielę 21 stycznia w gdańskim kościele polskokatolickim pw. Bożego Ciała odbyła się kolejna modlitwa w cyklu spotkań ekumenicznych zaplanowanych na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
- Witam was wszystkich, którzy przyszliście tutaj dzisiaj, aby modlić się o to, byśmy mogli być jedną owczarnią, nad którą czuwa jeden Pasterz - mówi ks. Rafał Michalak, proboszcz polskokatolickiej parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku.
W kościele spotkali się przedstawiciele różnych wyznań - zarówno świeccy, jak i duchowni. Homilię wygłosił ks. Dariusz Jóźwik, proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja w Gdańsku.
- Przyszło nam żyć w okresie, kiedy świat jest bardzo podzielony - targany wieloma konfliktami zbrojnymi, pogrążony w kryzysie migracyjnym. Lecz w nas jest siła wiary, która doprowadziła nas do tej wspólnej modlitwy. Przełamując podziały spotykam się z potrzeby serca i dążymy do jedności. Drogowskazem w tym dziele jest Jezus i Jego słowa, które kieruje do nas z kart Ewangelii - mówił kaznodzieja.
Ks. D. Jóźwik podkreślił, że o podziale w Kościele nie powinno być mowy. - Zadajmy sobie pytanie: "czy Chrystus jest podzielony"? Św. Paweł w Ewangelii daje jasno do zrozumienia, że nie może być mowy o rozłamie w Kościele, gdyż jedność wynika z chrztu - tłumaczył.
I dodał, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i od tego momentu rozpoczęliśmy swe życie z Jezusem. - Jako dzieci jednego Stwórcy powinniśmy miłować się ponad podziałami. Starajmy się w życiu codziennym okazywać prawdziwą miłość, szanować się nawzajem - nie zapominając, że każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże - zaapelował Ks. D. Jóźwik.
Modlitwa kościele polskokatolickim była kolejną w cyklu spotkań ekumenicznych zaplanowanych na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem: "Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)". Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.
 
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00