św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jest to niezwykle ważne wydarzenie w wymiarze naszego życia osobistego, ale także całej archidiecezji i ojczyzny - mówił bp Wiesław Szlachetka.
W sobotę 20 stycznia w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbyło się otwarcie wystawy "Błogosławieni Kościoła gdańskiego - Bogu i ojczyźnie".
Zorganizowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej ekspozycja prezentuje związanych z Pomorzem błogosławionych - ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Mariana Góreckiego, ks. Władysława Miegonia, ks. Franciszka Rogaczewskiego i s. Alicję Kotowską.
- Wystawa służyć ma popularyzowaniu naszych błogosławionych, którzy przysłużyli się Bogu i mogą być dla nas godnymi wzorami do naśladowania. Z ufnością wypełniali swoje powołanie i stali się orędownikami, nauczycielami i patronami w codziennym życiu kolejnego pokolenia Polaków - wyjaśnia ks. Zbigniew Cichon, asystent kościelny DIAK AG.
Wystawa została przygotowana w postaci plansz, które będzie można prezentować w różnych miejscach archidiecezji. - Każdy z błogosławionych odcisnął swój ślad na naszej pomorskiej ziemi, dlatego godni są tego, abyśmy ich poznali - podkreśla ks. Cichon. I dodaje, że ekspozycja oprócz życiorysów męczenników zawiera również litanie do błogosławionych.
Otwarcia wystawy dokonał biskup Szlachetka. - Zgłębiając ich życie, chciejmy inspirować się ich wiarą i najwyższym świadectwem w budowaniu osobistej drogi z Jezusem, ale także niech to dzisiejsze spotkanie daje nam natchnienie do jeszcze większego zaangażowania się w życie całego Kościoła - mówił biskup.
Wśród zaproszonych prelegentów był m.in. ks. dr Maciej Kwiecień, dyrektor Radia Plus. - Ks. Bronisław Komorowski, ks. Marian Górecki, ks. Franciszek Rogaczewski - to byli bezkompromisowi obrońcy sprawy Bożej - błogosławieni męczennicy z okresu II wojny światowej - mówił. - Można o nich powiedzieć, że byli strażnikami lokalnego Kościoła, kapłanami prawdy, gorliwymi w swej wierze i posłudze. Nas, oprócz ich działalności społecznej, a co za tym idzie historycznych faktów, powinien interesować profil świętości tych błogosławionych. Dzisiaj, kiedy chrześcijańska wizja świata jest kwestionowana, owi kapłani mogą być zaczynem powrotu do Jezusa. Pozostali wierni do końca, potrafili opowiedzieć się za Chrystusem, który jest gwarantem życia wiecznego - zakończył M. Kwiecień.
Siostra Mateusza Nadolska CR przybliżyła życie i działalność bł. Alicji Kotowskiej. O błogosławionym komandorze ks. Władysławie Miegoniu mówił prof. dr hab. Dariusz Nawrot, a wykład o męczeństwie błogosławionych Kościoła gdańskiego przygotowała mgr Elżbieta Grot.
Wydarzenie patronatem honorowym objął abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Patronem medialnym jest "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00