św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdyni rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Lektora.
W Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym 20 stycznia rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły Lektora. Od stycznia do czerwca młodzież z diecezji gdańskiej będzie uczestniczyć w zajęciach z zakresu teologii ogólnej, teologii biblijnej, liturgiki, fonetyki, emisji głosu i śpiewu kościelnego.
- Celem Szkoły Lektora jest kompleksowe przygotowanie ministrantów do pełnienia funkcji lektora. W ramach kursu młodzi chłopcy poznają Pismo Św., strukturę Starego i Nowego Testamentu przez co lepiej zrozumieją treści, które będą głosić parafianom podczas Eucharystii - wyjaśnia ks. dr Krzysztof Drews, dyrektor ekonomiczny GAKT
- Oprócz tego pozyskają praktyczne umiejętności. Podczas zajęć z profesjonalnymi aktorami przejdą kurs emisji głosu i sztuki mówienia - dodaje.
- W seminarium powtarzano nam, że sutanna nie czyni księdzem. Myślę, że analogicznie można powiedzieć: alba nie czyni lektorem. Potrzebna jest formacja. Zależy nam na tym, aby młodzi chłopacy mieli świadomość zadania jakiego się podejmą - głosicieli Słowa Bożego. Chcemy, by rozumieli to, co czytają, by robili to profesjonalnie - głośno i wyraźnie, tak by przeżycie Mszy św. przez wiernych było pełne - podkreśla ks. Piotr Belecki, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej.
Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. Następne wykład poświęcony teologii biblijnej wygłosił ks. dr Piotr Przyborek. Kurs zakończy się egzaminem oraz udzieleniem funkcji lektora przez biskupa.
- Od lat jestem ministrantem, więc moje uczestnictwo w kursie jest czymś naturalnym. Zamierzam dobrze przygotować się do czytania Pisma Św., bo zdaję sobie sprawę jak ważne jest to zadanie. Chcę także zdobyć nowe umiejętności, by moja asysta przy ołtarzu była czynniejsza, a jej zakres większy - mówi Konrad Żmijewski, uczestnik kursu.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00