św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W czwartek 18 stycznia w gdańskim kościele rzymskokatolickim św. Rafała Kalinowskiego zainaugurowany został Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Mszy św. przewodniczył bp Zbigniew Zieliński. - W tym roku, w czasie ekumenicznego tygodnia, towarzyszyć nam będzie zdanie wyjęte z Księgi Wyjścia "Prawica Twoja wsławiła się mocą". Niech inspiruje i przyświeca ono naszym staraniom na rzecz budowania jedności między wyznawcami Chrystusa. Przeżyjmy ten tydzień w ufności w Boże miłosierdzie - mówił biskup.
W modlitwie uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich - bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Rafał Michalak z Kościoła polskokatolickiego, ks. Sebastian Maria Niedźwiedziński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, a także ks. Daniel Popowicz z Kościoła prawosławnego oraz Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego.
Homilię wygłosił bp Hintz. - Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan każe nam zwrócić uwagę na naszą postawę względem bliźnich - zwłaszcza tych odrzuconych - żyjących na marginesie świata. Mamy z miłością patrzeć na ludzi obcych nam kulturowo, językowo, którzy mają inne poglądy, a także kolor skóry - podkreślił biskup.
- Postarajmy się spojrzeć na przybysza z perspektywy miłości Jezusa, który spotykając ludzi na swojej drodze nigdy ich nie dzielił. Przeciwnie, przełamywał stereotypy, bo nawiązywał kontakt z tymi, którzy byli odrzuceni m.in. z samarytanami. Tym samym, pokazywał uczniom, jaką mają iść drogą - wyjaśnia kaznodzieja.
- Nasze wspólne spotkania i modlitwy służą temu, byśmy nie tylko przełamywali dogmatyczne bariery czy jednoczyli się na płaszczyźnie doktryny, ale byśmy zbliżali się na polu wzajemnej miłości i świadectwa miłosierdzia. Chrystus zaprasza nas do codziennej poprawy naszego życia. On pokonał nasze zniewolenie grzechem, obdarzył nas nowym życiem. On przezwycięża nasze codzienne lęki i chce byśmy przezwyciężali swoje obawy względem innych ludzi - mówi bp Hintz.
- Jezus zachęca nas do czynów miłości w naszej codzienności, gdyż to ona nadaje wartość i największy sens naszemu życiu - podkreśla kaznodzieja. 
Tegoroczne spotkania odbywać się będą pod hasłem: "Prawica Twoja wsławiła się mocą". Cytat zaczerpnięty został z Księgi Wyjścia a materiały przygotowali chrześcijanie z Karaibów.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obfituje w nabożeństwa i modlitwy chrześcijan z różnych Kościołów. Także i tym razem w Trójmieście nie zabraknie okazji, aby kolejne dni spędzić we wzmożonej świadomości, czym jest ekumenizm i dlaczego w ogóle powinniśmy dążyć do jedności.
Plan spotkań w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan:
20 stycznia, sobota, godz. 17, Gdańsk-Wrzeszcz
Kościół Prawosławny, ul. Traugutta 45
21 stycznia, niedziela, godz. 18, Gdańsk
Kościół Polskokatolicki, ul. 3 Maja 19
22 stycznia, poniedziałek, godz.  18, Gdańsk
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Pniewskiego 8
24 stycznia, środa, godz. 18, Sopot
Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela, ul. Parkowa 5
26 stycznia, piątek, godz. 18, Gdańsk-Oliwa
XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce - Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii, Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, ul. Polanki 124


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00