św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Ks. arcybiskup stworzył nam możliwości do przenikania się naszych środowisk, ponieważ uwierzył, że Ludzie Morza potrafią nie tyle dużo mówić, co wiele zrobić. Dlatego pragniemy ekscelencji w imieniu wszystkich tu zgromadzonych powiedzieć serdeczne "Bóg zapłać!" - mówił kpt. Zbigniew Sulatycki.


- Wiele nas łączy. Nie tylko miłość do Polski, ale także Kościół. Myślę, że jeśli na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, jeśli na wysokim miejscu jest umiłowanie i troska o ojczyznę, to wspólnie możemy bardzo dużo zrobić - mówił Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.
- Dziękuję za państwa zaangażowanie i pracę. Jest to płaszczyzna, która przyciąga do siebie różne osoby i środowiska. Kiedy zajmujemy się sprawami ważnymi dla Pomorza i gospodarki morskiej, to naprawdę zajmujemy się sprawami ważnymi dla całej Polski. Wszystko co robimy, robimy dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń - zaznaczył marszałek.
W rezydencji metropolity na Starych Szkotach odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób związanych z gospodarką morską. Uczestniczyli w nim m.in. Adam Kwiatkowski, minister w kancelarii prezydenta RP i Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Nie zabrało także przedstawicieli poszczególnych ministerstw. Znaleźli się wśród nich Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej, Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej oraz Marian Banaś, wiceminister finansów.
Na spotkanie zorganizowane z inicjatywy kpt. Zbigniewa Sulatyckiego, przewodniczącego Konwentu Morskiego przybyli też parlamentarzyści, wśród nich Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obecni byli także posłowie: Janusz Śniadek i Marcin Horała.
- Kochana rodzino Ludzi Morza. W minionym roku udało się nam niewątpliwie dokonać najważniejszej rzeczy, a mianowicie skonsolidować ludzi, którzy maja wpływ na gospodarkę morską. Mało tego. Udało się przekonać najważniejsze osoby w państwie, że gospodarka morska powinna być jednym z ważniejszych filarów gospodarki narodowej - mówił kpt. Zbigniew Sulatycki.
- W tym czasie zrobiono naprawdę wiele wspaniałych rzeczy. Zaczęto przygotowanie choćby do przekopu Mierzei Wiślanej. Kolejną bardzo ważną sprawą jest żegluga śródlądowa, która powinna być włączona w obieg europejski. Podjęto próby w odniesieniu do przemysłu okrętowego, żeglugi czy rybołówstwa - wymieniał kapitan.
- Jesteście tu państwo najlepsi z najlepszych. Macie olbrzymie doświadczenie, wiedzę i potraficie je wykorzystać w praktyce. Potraficie też współpracować. Wielkie zasługi w tym dziele ma oczywiście pan Marek Gróbarczyk, minister MGMiŻŚ, który stworzył Konwent Morski. Jest to płaszczyzna, dzięki której możemy się spotykać i korzystać z opinii specjalistów, żeby nieustannie iść do przodu - stwierdził kapitan.
Podczas uroczystości członkowie Konwentu Morskiego wręczyli metropolicie symboliczne koło sterowe.
- Chcemy je wręczyć ekscelencji, aby dalej mógł prowadzić nas właściwą drogą, gdzie "tak" oznacza "tak", a "nie" - "nie" - podkreślał kpt. Sulatycki.


Głos zabrał także minister Kwiatkowski. - W imieniu pana prezydenta chciałbym przekazać państwu serdeczne życzenia. Ale także podziękować. Po pierwsze księdzu arcybiskupowi. ale także kpt. Sulatyckiemu. Niedawno spotkaliśmy się w Krakowie, by uczcić tych, którzy 100 lat temu tchnęli ducha gospodarki morskiej w nieodrodzone jeszcze wtedy polskie państwo. Pragnę podziękować na ręce pana kapitana, że wszystko to się wciąż udaje, bo jest to Polsce bardzo potrzebne. Cieszę się, że coraz więcej osób rozumie, jak ważna jest gospodarka morska i żegluga śródlądowa - mówił.

Marek Suski odczytał list, który do uczestników spotkania napisał premier Mateusz Morawiecki. "Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel, jakim jest dobro naszych obywateli. Znacząca w tym jest rola gospodarki morskiej i odbudowa naszej pozycji na Bałtyku. (...) Reprezentujecie, państwo, różne środowiska. Jednak wierzę, że wszystkich państwa łączy ten wspólny cel. Za państwa wsparcie, za chęć dzielenia się państwa wiedzą i doświadczeniem dla dobra gospodarki z całego serca dziękuję" - napisał premier.

- To, co charakteryzuje ludzi morza, to na pewno wspólnotowość. Za to zamiłowanie do wspólnotowości księdzu arcybiskupowi i panu kapitanowi serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też, że to jest wspólnota merytoryczna. Na takie merytoryczne wsparcie, jakiego my, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, otrzymujemy od środowiska, niewiele resortów może liczyć - mówiła minister Moskwa.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie skierowane do Marynarki Wojennej. Dzisiaj czuję, że jesteśmy docenieni. Chciałbym, żeby tak było nadal. Marynarka Wojenna to nie tylko obrona Wybrzeża. Ona służy także obronie polskich interesów na morzach - podkreślał kadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3 Flotylli Okrętów. - Mam marzenie o polskich okrętach z polskich stoczni. Zapewniam, że dysponując takimi siłami, jakie mamy, będziemy robić to, co możemy. Życzmy sobie jednak, żebyśmy tymi okrętami z polskich stoczni zasilili Marynarkę Wojenną - dodał kontradmirał.

- Ksiądz arcybiskup potrafi nas tu skupić. To bardzo ważna sprawa dla marynarza. Na morzu składa się ręce do Boga. Mamy ojców, braci i synów, którzy są marynarzami. A morze to straszny żywioł. Zapominamy o tym często, mówiąc piękne przemówienia. Życzmy sobie, żeby nasza praca skutkowała dobrymi decyzjami w każdym ministerstwie, o którego pomoc będziemy prosić - mówiła poseł Arciszewska-Mielewczyk.

- Przyszło mi wziąć przed laty odpowiedzialność za szczególny kawałek Polski, który ma wymiar materialnego spełniania marzeń Polaków o zagospodarowaniu dostępu do morza. On pokazuje, że w kraju biednym, jakim była II Rzeczpospolita, można się porywać na rzeczy niezwykłe. Wymaga to z jednej strony bardzo światłych wizji. Miał je Eugeniusz Kwiatkowski, ale także ludzie tacy, jak inż. Tadeusz Wenda, który z wielką determinacją te idee przekuwał w czyn. Polska budowała swoją potęgę dzięki świadomości, że to nie tylko wyzwanie dla Pomorza, ale że dostęp do morza to wielka szansa dla całego kraju. - stwierdził Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Przez ponad 20 ostatnich lat obserwowaliśmy swego rodzaju abdykację państwa z realizacji powinności, jaką jest świadomość, czym jest gospodarka morska. Że to nie tylko prosty biznes, ale to także wielkie zadanie i szansa państwa. Dzisiaj, dzięki wielu osobom, z których spora część zgromadzona jest w tej sali (przez pana kapitana), wróciła w całym kraju świadomość, czym jest wielka szansa Polski, jaką jest dostęp do morza i umiejętność jego zagospodarowania - dodał W. Szczurek.

 

List premiera Mateusza Morawskiego

"Szanowni Państwo,

W nowy, 2018 rok, wchodzimy z zamiarem kontynuacji dzieła zmieniania Polski na lepsze i dokonania jej wielkiej modernizacji. Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel, jakim jest dobro naszych obywateli. Znacząca w tym jest rola gospodarki morskiej i odbudowa naszej pozycji na Bałtyku. Wszystkim państwu, Ludziom Morza i dbającym o polskie interesy morskie, przesyłam serdeczne pozdrowienia.

W gospodarce morskiej nadrabiamy lata zaległości. Wiele już osiągnęliśmy. Nasze porty się rozwijają. Zaledwie wczoraj odbył się chrzest nowego masowca Polskiej Żeglugi Morskiej. I choć wiele jest jeszcze do zrobienia, jestem przekonany, że wspólnie przywrócimy należne znaczenie tego sektora.

Reprezentujecie, państwo, różne środowiska. Jednak wierzę, że wszystkich państwa łączy ten wspólny cel. Za państwa wsparcie, za chęć dzielenia się państwa wiedzą i doświadczeniem dla dobra gospodarki z całego serca dziękuję.

Tutaj, w Gdańsku, nie trzeba tłumaczyć znaczenia wiary w pełnej wyzwań pracy na morzu w zmaganiach z żywiołem. Dzisiejsze spotkanie jest zatem szczególną okazją do złożenia podziękowań dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Gdańskiego - Sławoja Leszka Głódzia. Jego zaangażowanie i wsparcie duchowe środowisk morskich zasługuje na szacunek i uznanie.

Szanowni Państwo,

Wierzę, że będzie to rok dobry dla naszego kraju i gospodarki morskiej. Wszystkim państwu życzę, aby przyniósł realizację ambitnych planów. Niech będzie to czas sukcesów i wspólnotowego działania.

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów".

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00