św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dzieło gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego rozświetliło grotę, w której narodził się Jezus Chrystus.
Gwiazda Pokoju zainstalowana została 5 stycznia w sklepieniu Groty Narodzenia w Betlejem. Niezwykłe dzieło wykonał gdański artysta-bursztynnik Mariusz Drapikowski na prośbę Kustodii Ziemi Świętej. Uroczyste poświęcenie gwiazdy odbędzie się w nocy z 5 na 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego.Na niepowtarzalny charakter dzieła składają się jego wykonanie oraz symbolika. Gwiazda Pokoju stworzona została z materiałów, które kojarzą się z Polską: dużych brył kryształu górskiego, metali szlachetnych i bursztynu. - Chrystus mówił o sobie: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". Umieszczona w sklepieniu groty gwiazda rozświetla przestrzeń dookoła delikatnym światłem, które przechodzi przez kryształ i bursztyn, dając ciepłą barwę - wyjaśnia artysta.Gwiazda ma ok. 60 cm średnicy i osiem ramion. Liczba nie jest przypadkowa. - W ikonografii hebrajskiej liczba siedem oznacza czas dokonany, zamknięty, wypełniony, a liczba jeden jest nowym początkiem. Chrystus to właśnie nowy początek - tłumaczy M. Drapikowski.- W judaizmie szabat przypada na siódmy dzień tygodnia i zapowiada ostateczną doskonałość. Pan Jezus został złożony w grobie w dzień szabatu. A zmartwychwstał kolejnego, ósmego dnia, aby wypełnić eschatologiczne oczekiwanie na pokój i radość - uzupełnia ks. Piotr Przyborek, biblista, twórca Szkoły Biblijnej archidiecezji gdańskiej.Na awersie i rewersie każdego z ramion gwiazdy znajdują się napisy "Gwiazda Pokoju" w 18 językach, m.in. aramejskim, polskim, japońskim, chińskim, arabskim, hebrajskim, rosyjskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim czy włoskim. - To gest mówiący o tym, że Kościół jest powszechny, a Chrystus przyszedł nie tylko do Żydów, ale wszystkich narodów na świecie - mówi M. Drapikowski.


 


Kamil Drapikowski poszedł w ślady ojca - także jest bursztynnikiem. Wspólnie zainstalowali Gwiazdę Pokoju w miejscu, gdzie narodził się Chrystus


Archiwum Mariusz DrapikowskiNa gwieździe umieszczono również wotywny napis: "Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą". - W setną rocznicę odzyskania niepodległości, w miejscu, w którym narodził się Chrystus, składamy dziękczynne wotum. Prosimy, aby miłosierny Bóg zachował Polskę i świat od wojny i obdarzał wszystkich ludzi trwałym pokojem - tłumaczy twórca.Wyjątkowość Gwiazdy Pokoju wiąże się również z miejscem, w którym została umieszczona. Grota Narodzenia, gdzie według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus, znajduje się w Betlejem - dziś 30-tysięcznym mieście leżącym ok. 8 kilometrów na południe od Jerozolimy.- O grocie wiemy naprawdę sporo i paradoksalnie przyczynił się do tego rzymski cesarz Hadrian panujący na początku II w. Władca ten w świętych miejscach dla żydów i chrześcijan budował różnego rodzaju pogańskie świątynie w nadziei na zatarcie wszelkich śladów ziemskiego życia Jezusa. Uczynił tak m.in. w Betlejem. Na terenie od lat czczonym jako miejsce narodzin Chrystusa stworzył święty gaj na cześć bożka Adonisa - wyjaśnia ks. Przyborek.Mimo prześladowań wspólnot chrześcijańskich, kult związany z Grotą Narodzenia wciąż był praktykowany. Opierając się na tej tradycji chrześcijański cesarz Konstantyn obudował grotę pięcionawową bazyliką Bożego Narodzenia. Została ona poświęcona 31 maja 339 r., a jedną z osób obecnych na uroczystości była św. Helena - matka cesarza i spiritus movens całego przedsięwzięcia. - To jeden z najstarszych kościołów, jakie istnieją nieprzerwane do dnia dzisiejszego - podkreśla ks. Przyborek.


 


Ks. Piotr Przyborek uważa, że instalacja Gwiazdy Pokoju w Grocie Narodzenia to historyczne wydarzenie o ekumenicznym znaczeniu


Fot. ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćDziś pieczę nad obiektem sprawują trzy Kościoły: katolicki, ormiański i grecko-prawosławny. - W 1853 r. sułtan wydał stosowane do dzisiaj Status Quo szczegółowo regulujące własność oraz godziny sprawowanych obrzędów zarówno w Jerozolimie, jak i Betlejem. Rozporządzenie z połowy XIX w. obowiązuje także wewnątrz bazyliki Bożego Narodzenia - tłumaczy ks. Przyborek.W pierwszej połowie XVIII w. w posadzce groty, w "części prawosławnej" - dokładnie w miejscu, w którym miał przyjść na świat Jezus, umieszczono srebrną 14-ramienną gwiazdę. Dwa metry dalej znajduje się część świątyni należąca do katolików, nad którą pieczę sprawują od lat franciszkanie. To miejsce, gdzie według tradycji Chrystus został złożony do żłóbka.I właśnie tam, w sklepieniu, została umieszczona Gwiazda Pokoju wykonana przez Mariusza Drapikowskiego. - To miejsce ważne dla wielu religii, dlatego choćby sama wielkość pracy wymagała mnóstwa ustaleń. Chodziło o to, żeby nie zaburzyć charakteru tej szczególnej przestrzeni - zaznacza artysta.- Grota obecnie bardzo często nie przypomina miejsca modlitwy i kontemplacji. Ludzie wchodzą do środka, głośno rozmawiają, robią zdjęcia, idą dalej. Myślę, że Gwiazda Pokoju będzie skłaniała do zatrzymania i namysłu. To historyczne wydarzenie o ekumenicznym znaczeniu - podsumowuje ks. Przyborek.  Więcej na ten temat w 02. numerze "Gościa Gdańskiego" na 14 stycznia.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00