św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Po raz kolejny kolorowe i radosne pochody przejdą ulicami Gdańska, Gdyni, Żukowa, Rumi i Wejherowa.
Po raz kolejny 6 stycznia archidiecezja gdańska będzie obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia kolorowe i radosne orszaki Trzech Króli przejdą ulicami Gdańska, Gdyni, Żukowa, Rumi i Wejherowa.GdańskPoczątek orszaku o godzinie 11.30 przy wejściu głównym do bazyliki Mariackiej (od ul. Piwnej). O 12 nastąpi modlitwa Anioł Pański, a następnie radosny pochód przejdzie ulicami Głównego Miasta: Piwną, Tkacką, Długą na Długi Targ, gdzie pod Zieloną Bramą stanie stajenka oraz scena, na której odbędzie się koncert kolęd.GdyniaRadosne świętowanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 11 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Eucharystii nastąpi przemarsz ulicą Armii Krajowej pod kolegiatę pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (scena u Heroda), następnie ulicą Świętojańską pod restaurację Polonia (scena w Gospodzie) i dalej przy Urzędzie Miasta (scena walki dobra ze złem). Następnie orszak przejdzie ulicą Bema do kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Ujejskiego 40, gdzie odbędą się jasełka oraz wspólne kolędowanie.ŻukowoOrganizatorzy apelują o przybywanie na miejsce rozpoczęcia - parking przed halą widowiskowo-sportową przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2 E) już na godz. 12.45. Orszak rozpocznie się 15 minut później modlitwą Anioł Pański. Pochód przemaszeruje następnie ulicami Armii Krajowej, Gdyńską i Siostry Faustyny. Ok. 14 nastąpi pokłon Panu Jezusowi w stajence przez Trzech Króli i wszystkich uczestników orszaku w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.RumiaO 11 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 12 nastąpi przejście ulicami Kościelną, Mostową, Lipową, I Dywizji WP pod pomnik św. Jana Pawła II. O 13 odbędzie się inscenizacja Pokłonu Trzech Króli oraz koncert kolęd w wykonaniu latynoamerykańskiego zespołu CAFE Y SON. Na gości będzie czekał ciepły poczęstunek.WejherowoOrszak zainauguruje krótki koncert kolęd o godz. 13.30 przy Pałacu Przebendowskich. Następnie kolorowy pochód przejdzie na wejherowski rynek i do kolegiaty.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00