św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Trzej Królowie składają hołd Dzieciątku. Za nimi w kolejce do pokłonu czekają członkowie ich orszaków.
Maryja trzymająca Jezusa na kolanach przysiadła na kamiennym żłobie. Wszystko wyglądałoby bardzo tradycyjnie, gdyby nie dość niezwykła sceneria. Zamiast ubogiej stajenki Gérard David namalował ruiny imponującego średniowiecznego zamku. W tle dostrzegamy wykusze i wieżyczki kilkukondygnacyjnej budowli. Józef właśnie schodzi z wieży po schodach. Widzimy go z lewej strony, jak zwykle schowanego na drugim planie.Koncepcja, że Zbawiciel narodził się w zamku, była dość popularna pod koniec średniowiecza. Wiedziano bowiem ze Starego Testamentu, że z Betlejem pochodził król Dawid. Uważano więc, że musiał tam zbudować zamek. Wiele osób wierzyło w to, że w ruinach tego właśnie zamku narodził się Mesjasz. Mędrcy ze Wschodu klękają przed Jezusem, składając swoje dary. Ofiarowali Mu mirrę, kadzidło i złoto. Mirra to gorzka pachnąca żywica uzyskiwana z kory lub pni różnych gatunków drzew. W starożytności była używana jako balsam, którym namaszczano ciała zmarłych. Mirra dodawana do wina wzmacniała je, działając odurzająco. Taki napój podawano skazańcom przed egzekucją. Dlatego mirra to zapowiedź męki Jezusa i Jego pogrzebu. Złoto jest bardzo trwałe, symbolizuje zatem coś, co nie przemija. Było też najcenniejsze, wydawało się więc zawsze darem najgodniejszym, królewskim, dlatego też oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło to mieszanina aromatycznych żywic, kory, drewna i ziół, które podczas spalania wydzielają silny zapach. Używane było w świątyniach podczas składania ofiar Panu. Dlatego dar ten oznaczał, że Jezus jest Bogiem.Leszek Śliwa

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00