św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dzisiaj w szczególny sposób skupiamy się na modlitwie wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu dzieci nienarodzonych. Modlimy się o łaskę nawrócenia, opamiętania, dla ludzi promujących śmierć - mówił bp Zbigniew Zieliński.
Jak co roku, w uroczystość św. Młodzianków, w bazylice św. Brygidy spotkali się obrońcy ludzkiego życia. Uroczystość przygotowali wspólnie członkowie Duszpasterstwa Rodzin, Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz gdańskiego oddziału Civitas Christiana. Mszy św. przewodniczył bp Zbigniew Zieliński.- To Bóg jest panem naszego życia, i On jest panem naszej śmierci - przypominał w homilii hierarcha. Podkreślał także, że ludzkie życie wymaga ochrony, niezależnie od jego etapu.- Na każdy z tych etapów ma dzisiaj miejsce jakiś dramatyczny zamach. I wtedy, gdy chce się promować aborcję, i wtedy, gdy próbuje się wprowadzać eutanazję nowonarodzonych dzieci, które nie spełniają warunków, jakie postawili im ich rodzice. I wtedy, gdy człowiek wraz z wiekiem traci sprawność fizyczną - oceniał biskup. Jakże tak można nienawidzić życia?! - pytał.Zaznaczył także, że u podstaw tej nienawiści, płynącej na świat ze społeczeństw doświadczających dobrobytu. - Widzimy, jak na dłoni, gdzie leżą przyczyny takiej nienawiści do życia. To utrata nadziei - dodał bp Zbigniew.Hierarcha podkreślił także wartość świadectw głoszonych przez nawróconych aborterów. - Trzeba wyciągnąć z ich postawy jak najdalej wiodące wnioski. Nie nauka - choć nie jesteśmy przeciwko niej - jest rozwiązaniem problemu, ale stan moralny człowieka. Bez niego nauka może stać się przekleństwem, narzędziem samobójczym. Modlimy się zatem także o opamiętanie się dla tych ludzi, którzy otrzymali od Boga wielki dar, podejmując różnego rodzaju działania ustawodawcze i badania naukowe, aby szły one zawsze w parze z pięknem i wysoką wartością moralną - stwierdził bp Zieliński.W czasie Mszy św. kilkadziesiąt osób podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego.- Bardzo chciałam wyjść dzisiaj na środek i objąć opieką kolejne dziecko. Modliłam się jednak w ławce - mówi trzydziestoletnia Agata. - Obecnie modlę się już o szczęśliwe narodzenie dla dwójki dzieci, które objęłam duchową adopcją. Mam głębokie przekonanie, że ta modlitwa naprawdę może ocalić te zagrożone istnienia. W sumie - oprócz dzieci, za które obecnie się modlę - objęłam duchową adopcją już czworo maleństw. Mimo, że sama nie mam dzieci, czuję się dzisiaj duchowo matką - dodaje kobieta.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00