św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wieczór uwielbiania Bożej Dzieciny w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.
W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance 27 grudnia odbył się wieczór uwielbienia Bożej Dzieciny z adoracją Najświętszego Sakramentu. Modlitewnemu spotkaniu przygotowanemu przez zespół Boży Spontan, towarzyszyło także wspólne kolędowanie.- Bóg stał się człowiekiem, aby być z nami i doświadczyć tego, co doświadcza każdy z nas. Jezus przyszedł ze swoją mocą. Mocą potrzebną nam wszystkim do przemiany życia. Chrystus przyszedł do człowieka także po to, by go podźwignąć, pocieszyć, podnieść na duchu. Przyniósł ze sobą pokój i miłość - mówił ks. Adam Kołkiewicz.- Boża Dziecina - taka mała, bezbronna, krucha, a z drugiej strony tak wszechmogąca, wielka, potężna. Dzisiaj dziękujemy, że znalazła się pośród nas - dodał.- Cieszę się, że w okresie Bożego Narodzenia mogę brać udział w takim wyjątkowym wydarzaniu. Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa, skupienie, a jednocześnie śpiew i wielka radość w sercu - mówi pani Monika, parafianka.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00