św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Każdy kapłan rozdziela łaski miłosierdzia Bożego. To jest nasze posłannictwo. Trzeba być dobrym jak chleb - mówił podczas życzeń składanych członkom seminaryjnej wspólnoty abp Sławoj Leszek Głódź.
Alumni, moderatorzy, profesorowie oraz pracownicy i przyjaciele Gdańskiego Seminarium Duchownego zgromadzili się w refektarzu pocysterskim, aby przeżywać spotkanie opłatkowe. W uroczystości uczestniczyli także abp Sławoj Leszek Głódź oraz biskupi pomocniczy archidiecezji.Na początku spotkania klerycy I roku przedstawili krótki program artystyczny, przypominający o konieczności prawdziwego otwarcia serca na Jezusa i przyjęcia Jego miłości.W słowie skierowanym do kleryków metropolita podkreślał, jak ważne jest seminarium dla każdego biskupa diecezjalnego. Zachęcał ich także do właściwego wykorzystania czasu studiów. Hierarcha wspominał także swoje spotkanie z kard. Stefanem Wyszyńskim sprzed 50 lat. Zaznaczał że już wówczas Prymas Tysiąclecia podkreślał rolę kapłana, jako sługi Bożego miłosierdzia.- Ta prawda o Bożym miłosierdziu dopiero wówczas dojrzewała w Kościele. Wyakcentował ją Jan Paweł II. A jeszcze bardziej podkreślił ja papież Franciszek - mówił metropolita.- Niech Boże Dziecię błogosławi nowy rok 2018. Będzie on bogaty w wydarzenia zarówno w Kościele, jak i w naszej ojczyźnie. Życzę wam i waszym rodzinom doświadczenia Bożego pokoju - zwracał się do kleryków arcybiskup.Głos zabrał także ks. kan. Krzysztof Kinowski, rektor GSD.- Okres świąt Bożego Narodzenia przypomina nam, że bardzo potrzebujemy Boga w naszym życiu. Jak podkreślał św. Maksymilian Kolbe potrzebujemy Go dlatego, żeby On nas wzmacniał, podnosił, by był Bogiem z nami. Pragniemy za św. Piotrem powtórzyć słowa, które wypowiedział on nad brzegiem jeziora galilejskiego "Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!". Pragniemy o to prosić nie tylko w wymiarze osobistym, ale także wspólnotowym - mówił ks. rektor.Na zakończenie - po wspólnym dzieleniu się opłatkiem - wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do seminaryjnego refektarza, aby tam spożyć wigilijną wieczerzę.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00