św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dziękuję wam za wspólną posługę w Kościele, w naszych parafiach. To realizacja naszego powołania - mówił do kapłanów abp Sławoj Leszek Głódź.
W oliwskiej Auli Jana Pawła II kapłani archidiecezji gdańskiej spotkali się ze swoim pasterzem, by przeżyć uroczystość opłatkową.Na początku spotkania Betlejemskie Światło Pokoju przekazali metropolicie hm. Artur Glebko, komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP wraz z ks. Jerzym Skibą, kapelanem tejże chorągwi na terenie archidiecezji.- Otrzymywałem to światło, kiedy byłem jeszcze biskupem polowym. Docierało do nas bezpośrednio ze Słowacji. Później nieśliśmy je do pałacu prezydenckiego - wspominał metropolita.


 


Hm. Artur Glebko wraz z ks. Jerzym Skibą przekazują metropolicie Betlejemskie Światło Pokoju.


Ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćW imieniu zgromadzonych kapłanów życzenia arcybiskupowi i biskupom pomocniczym złożył ks. Krzysztof Mudlaff.- Z całego serca dziękuję za wytężoną posługę biskupią, za wiele ważnych wskazówek, za ojcowską troskę. Bieżący rok duszpasterski, to rok Ducha Świętego. Z całego serca życzę, aby szafując darami Ducha Świętego w sakramentach bierzmowania i kapłaństwa, ks. arcybiskup doświadczał Jego mocy, natchnień i pokoju w trudnej posłudze - mówił ks. Mudlaff.Głos zabrał także ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas, który przedstawił działania podejmowane przez tę instytucję w minionym roku. Wymienił wśród nich m.in. pomoc dla syryjskiego Aleppo, która obejmuje już ponad 800 rodzin, program dożywiania najuboższych - "Spiżarnia Caritas" oraz rozbudowę ośrodka w Warzenku.- Cieszymy się i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze inicjatywy. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, nie tylko na czas świąt, ale także w nowym roku - mówił ks. Janusz Steć.- W tym czasie spotykamy się z różnymi grupami i środowiskami. Głosimy słowo, które przepowiadał i prorok Izajasz, i św. Jan Chrzciciel. W tym okresie szczególnie bliska jest nam także Matka Najświętsza, której symbolem jest roratnia świeca, rozpraszająca ciemności nocy - mówił metropolita.- Wszystkim nam potrzeba teologii obecności. Kapłan powinien być wśród ludzi i z ludźmi, i na co dzień trwać - podkreślał, zwracając się do kapłanów hierarcha.


 


Abp Sławoj Leszek Głódź wręcza ks. Krzysztofowi Kinowskiemu nominację kanonicką.


Ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćW słowie metropolity nie zabrakło także wątków patriotycznych.- Nadchodzący rok przynosi ze sobą 100. rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. To ma bardzo ważny wymiar także dla Kościoła. Jeżeli sami nie będziemy mówić o roli Kościoła w życiu społecznym, politycznym i narodowym będziemy ciągle spychani na obrzeża. Nie tylko przez laicko-ateistyczne kręgi europejskie - zaznaczał.Abp Głódź odniósł się także do bieżących wydarzeń, jakich doświadcza nasza ojczyzna, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Podkreślał także wkład Polaków w odzyskanie przez Europę wolności podczas II wojny światowej.- Dzisiaj niektórzy próbują uczyć nas, czym jest wolność. A w niektórych krajach skandynawskich jeszcze przed wojną tych, którzy nawracali się z protestantyzmu na katolicyzm, karano śmiercią - mówił arcybiskup. - Idziemy z dumą i honorem. Przezwyciężyliśmy obozy, łagry i wojny. Zdjęliśmy z siebie gorset RWPG i Układu Warszawskiego. Damy radę - dodał na zakończenie.Podczas uroczystości metropolita wręczył księżom nominacje kanonickie i dekrety powołujące nowych dziekanów.Lista nominacji:
ks. mgr Andrzej Gierczak - został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Wejherowie;
ks. mgr Zbigniew Zdybel - został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Wejherowie;
ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD - został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie;
ks. mgr Tomasz Kosewski - został ustanowiony kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Gdańsku-Wrzeszczu;
ks. kan. Stanisław Bach, proboszcz parafii MB Nieustającej Pomocy w Gościcinie - został ustanowiony dziekanem dekanatu Luzino;
ks. prał. płk Jan Wołyniec, proboszcz parafii św. Jerzego w Sopocie - został ustanowiony dziekanem dekanatu Sopot;
ks. prał. Cezary Annusewicz, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Gdańsku - został ustanowiony dziekanem dekanatu Gdańsk Śródmieście.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00